Mše sv. - poděkování za úrodu

úroda
7. září 2014

V neděli 7. září 2014 jsme již tradičně děkovali při slavnostní mši svaté za úrodu na našich polích, zahradách a sadech. Otec Bohumil zvolil krásné přímluvy, které byly zaměřeny k tomuto účelu a dary, které byly přinášeny, ke slavení eucharistie, byly obohaceny o chléb a hrozny. Mši svatou sloužil společně s Otcem Bohumilem, vzácný host P. Stephen Nesrsta z Texasu, jehož předkové odešli z naší vlasti před 150 lety. Na závěr mše svaté Otec Bohumil požehnal přinesené plody z našich polí a zahrádek.