Pozdrav o. Stephena Nesrsty z Texasu

o. Stephen
15. září 2014

V neděli 7. září 2014 jsme již tradičně děkovali při slavnostní mši svaté za úrodu na našich polích, zahradách a sadech. Otec Bohumil zvolil krásné přímluvy, které byly zaměřeny k tomuto účelu a dary, které byly přinášeny, ke slavení eucharistie, byly obohaceny o chléb a hrozny.

Mši svatou sloužil společně s otcem Bohumilem, vzácný host P. Stephen Nesrsta z Texasu.

Otec Stephen Nesrsta se narodil a žije v Texasu. Jeho předkové pochází z Nového Hrozenkova; v roce 1869 emigrovali do USA. Otec Stephen přijal roku 1995 kněžské svěcení a o rok později se poprvé rozhodl navštívit zemi, odkud pocházejí jeho předkové.

Naše země ho od první chvíle zaujala. Rozhodl se navázat kontakt s Arcibiskupským kněžským seminářem v Olomouci a začal každoročně zvát nově vysvěcené jáhny na prázdninový pobyt do Texasu, kde měli možnost poznat život místní církve a procvičit angličtinu. S jáhny zůstává stále v kontaktu a přijíždí jim na kněžská svěcení a primiční mše svaté. Mezi českými kněžími si získal obrovskou popularitu a je stále vítaným hostem.

Po týdnu přišel pozdrav z Texasu:

"I am always filled with great joy when I visit my friends in the Czech Republic. My visit with Fr. Bohumil Kundl and the people of Halenkovice was very enjoyable. All the people are very kind and friendly. Hope to be able to visit all of you again. You are a great faith-filled community.
May the blessings of almighty God be upon all of you."

"Jsem vždycky naplněn velkou radostí, když navštívím své přátele v České republice. Moje setkání s otcem Bohumilem Kundlem a lidmi z Halenkovic bylo velice milé. Všichni byli velmi laskaví a přátelští. Doufám, že budu mít možnost navštívit vás znovu. Jste úžasným, vírou naplněným společenstvím.
Ať požehnání všemohoucího Boha spočine na každém z vás."