Léta Páně...

ohňostroj 2019
26. prosinec 2018

Opět stojíme na prahu nového občanského roku a se změnou letopočtu se snáze zamýšlíme i nad změnou vlastní. Tradiční období různých předsevzetí a nadšeného odhodlání k něčemu novému začíná. Parky jsou opět plné náruživých běžců, kteří zaliti potem pilují formu a očekávají shození nějakého toho kila. Kuřáci se zapřisáhnou, že už po cigaretě nesáhnou. Ženy si zakážou sladkosti, chlapi možná kořalku, karty nebo sázení. Jen tak dál, jsou to ve své podstatě dobrá předsevzetí... Někdo se však ponoří do čištění čaker nebo se zhlédne v přednáškách o mimozemských civilizacích vysávajících z nás energii. Nemálo lidí bude hledat recept na štěstí v knihách nabízených na ulici a pídit se po tom, jak si učinit ze světa ráj.

Obdobné problémy křesťana naštěstí trápit nemusí. Samozřejmě, pohyb a přiměřená péče o zdraví, úcta ke svému tělu atd., to vše je důležité a hodno pozornosti. Snaha o shození přebytečných kil či zbavení se závislostí a špatných návyků se prostě vždy cení. O tom není třeba diskutovat. Rozhodně se však nemusíme trápit s receptem na život a hledáním východisek. Cestu životem nám ukázal Ježíš, on je příkladem a cestou k Bohu. Sebevětší porce duchovní literatury či promodlených nocí nám však bude k ničemu, když si neuvědomíme a neprovedeme to podstatné a hlavní. Tím je odevzdání se Pánu a naslouchání odpovědi na naši otázku: „PANE, CO ODE MNE ŽÁDÁŠ, CO MÁM UDĚLAT, JAKÁ JE TVÁ VŮLE, CO BYS UDĚLAL NA MÉM MÍSTĚ TY?“ Pokud se takto ptáme, dostává se nám odpovědi. Učedníci také kladli Ježíši otázky a dostávalo se jim odpovědi. Je třeba jen vnímat to, čím k nám Bůh dnes hovoří a co nám sděluje.

Vnímat Boží slovo pronášené ke každému z nás osobně můžeme rozličnými způsoby. Zejména v Písmu svatém, eucharistii, modlitbě, ale také v událostech našeho života a lidech, které přitom potkáváme. Jedině naše odevzdání se do Boží vůle, ochota a touha naslouchat Božímu hlasu umocněná schopností číst v našich životech Boží slovo k nám pronášené, dává našemu životu směr, pokoj a naplnění. Bezpečně víme, že je pošetilé a marné toužit, aby z našeho života v tomto časném světě byl skutečný ráj. Kult krásy těla, magie čísel a zaklínacích formulí, talismanů nebo dokonce esoterických či okultních seancí různého druhu, skrývaných pod populárními přednáškami a semináři. Tím rozhodně nadcházející rok nevylepšíme. Připomeňme si spíše, že uvedení letopočtu v minulosti předcházela formule „Léta Páně“. Jak krásné je to spojení. Uvádí v podstatě (byť nepřesně, jak je všeobecně známo) počet let od narození našeho Pána Ježíše Krista. Jistě je mnoho těch, kteří si to ani neuvědomují…

Zůstaňme v duchu této tradice, počítajíce plynutí času od okamžiku „bodu zlomu“, kdy do světa vstoupila spása. Uvědomujme si, že jsme Boží děti a není třeba se bát. Životu dává smysl Bůh, a pokud budu po své roli v běhu světa pátrat a Boha se ptát, jednou naleznu odpověď.  Najednou se mi vše propojí, všechny události mého života budou ve světle této odpovědi pochopitelné, smysluplné, účelné a odůvodněné. Tehdy přichází skutečný pokoj, vděk, radost a úplná odevzdanost. Kéž je nám v tomto našem snažení přímluvkyní Panna Maria, náš vzor důvěry a odevzdanosti Bohu! Nechť tedy roku Léta Páně 2019 nalezne každý z nás své jasné místo v Boží vůli, je naplněn pokojem a otevřen Duchu svatému!