Bohoslužby

Vánoční bohoslužby

Pořad vánočních bohoslužeb naleznete  zde ⇒ ⇒

Bohoslužby v kostele sv. Josefa

Den Letní období Zimní období
Středa 18:30 h 18:00 h
Neděle 10:15 h 10:15 h

 

Úmysly mší svatých v listopadu 2017

Datum Mše svatá
Středa
1.11.2017

Slavnost Všech svatých - za rodinu Hanákovu, Šikovu a Bilikovu

Neděle
5.11.2017

31. neděle v mezidobí - za zemřelého P. Vojtěcha Vičánka a zemřelou rodinu Vičánkovu a Juřenovu

Středa
8.11.2017

za zemřelou sestřenici Zdeňku, tetu Jiřinu a zemřelou rodinu Zlámalovu

Neděle
12.11.2017

32. neděle v mezidobí - za farníky

Středa
15.11.2017

za zemřelé rodiče Kalivodovy, zemřelého Josefa Jurčíka a duše v očistci

Neděle
19.11.2017

33. neděle v mezidobí - za zemřelého manžela, jeho zemřelou sestru a zemřelé rodiče a za dar zdraví pro živou rodinu
(sbírka pro potřeby farnosti)

Středa
22.11.2017

za Boží požehnání, ochranu Panny Marie a za dar zdraví pro celou rodinu

Neděle
26.11.2017

Slavnost Ježíše Krista Krále - za živou a zemřelou rodinu Horníčkovu a Gajdošíkovu a za dar zdraví pro živou rodinu

Středa
29.11.2017

za živou a zemřelou rodinu Doleželovu a Prokopovu