Z pastorační programu 2017 vybíráme

kostel sv. Josefa

Srpen

03.08.2017 - návštěva nemocných před 1. pátkem

05.08.2017 - tichá adorace, možnost sv. zpovědi

15.08.2017 – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie – mše sv. v 18.30 hod. s žehnáním bylin

Září

02.09.2017 - tichá adorace, možnost sv. zpovědi

03.09.2017 – Mše sv. v 10.15 hod. na zahájení školního roku – žehnání školních aktovek

07.09.2017 - návštěva nemocných před 1. pátkem

10.09.2017 – Mše sv. v 10.15 hod. na poděkování za letošní úrodu

13.09.2017 –Památka Panny Marie Bolestné – mše sv. v 18.30 hod. u kapličky „na kopci“

Říjen

05.10.2017 - návštěva nemocných před 1. pátkem

07.10.2017 - pouť děkanátu Zlín na sv. Hostýn (tradiční pouť za rodiny)

22.10.2017 – misijní neděle – mše sv. v 10.15 hod.

29.10.2017 – mše sv. v 10.15 hod. - „dušičková pobožnost“

Listopad

02.11.2017 - návštěva nemocných před 1. pátkem

04.11.2017 - tichá adorace, možnost sv. zpovědi

Prosinec

03.12.2017 – Vstup do doby adventní - mše sv. v 10.15 hod. – žehnání adventních věnců

06.12.2017 – bohoslužba v 18.00 hod. - „Mikuláš v kostele“

07.12.2017 - návštěva nemocných před 1. pátkem

09.12.2017 - tichá adorace, možnost sv. zpovědi

23.12.2017 - Vigílie ze 4. neděle adventní v 18:00 hod.

24.12.2017 - mše sv. pro rodiče s dětmi v 16:00 hod.

25.12.2017 – Slavnost Narození Páně – mše sv. v 10.15 hod.

26.12.2017 – Svátek sv. Štěpána – mše sv. v 10.15 hod.

31.12.2017 – Svátek sv. Rodiny -  mše sv. v 10:15 hod.