Pastorační program farnosti Babice

farní kostel sv. Cyrila a Metoděje v Babicích

Páteční mše svaté v zimním čase budou v 18:00 h.

 

Leden 2021

pátek 1. leden 2021 - Nový rok (slavnost P.M. Matky Boží) - zasvěcený svátek - mše svatá jako v neděli v 7:15 h

neděle 3. leden 2021 - 7:15 h mše svatá ze slavnosti Zjevení Páně (Tří králů), při mši svaté žehnání vody, kadidla, křídy a zlatých předmětů

pondělí 4. leden 2021 - návštěva MŠ v kostele

úterý 5. leden 2021 - 17:00 h Kudlovice mše svatá na obecním úřadě a návštěva nemocných

pátek 8. leden - požehnání koledníkům po mši svaté

sobota 9. leden 2021 - odpoledne po vesnicích (Babice a Kudlovice) tříkrálová sbírka

neděle 10. leden 2021 - 7:15 h svátek Křtu Páně (končí doba vánoční)

pondělí 11. leden 2021 - v 17:00 h setkání farníků na obecním úřadě. Slíbené promítání fotografií z farní pouti 2020 do Svaté země odpadá kvůli covidu-19

 

Únor 2021

7. 2. neděle – na závěr mše svaté Svatoblažejské požehnání.

14. 2. neděle – pomazání nemocných v kostele.

17. 2. Popeleční středa (přísný půst) v 18:00 – bohoslužba slova s udílením popelce.

Postní almužna na Adopci na dálku

Pobožnosti křížové cesty s adorací a požehnáním v neděli ve 14:00 odpoledne.

21. 2. neděle – udílení popelce všem ostatním.

 

Březen 2021

21. 3. neděle – pěší pouť k soše sv. Josefa u Kudlovic po křížové cestě v Babicích.

27. 3. sobota od 15:00 – velikonoční svatá zpověď s cizím zpovědníkem.

31. 3. středa – adorační den farnosti, 9:00 výstav, 18:00 ukončení adorace. Připraví se rozpis služeb.

Velikonoce – Květná neděle (28. 3.).

 

Duben 2021

Zelený čtvrtek (1. 4.) v 18:30 mše sv.

Velký pátek (přísný půst) v 15.00 obřady Velkého pátku.

Bílá sobota – adorace u Božího hrobu od 9:00 do večerních obřadů, Velikonoční vigilie v 19:00.

Neděle Zmrtvýchvstání – žehnání velikonočních pokrmů.

Velikonoční pondělí – mše svatá jako v neděli a překvapení pro ženy 

 

Květen 2021

Májové pobožnosti budou v Babicích v Po, Út, St, Čt v 18.00 hod. a v pátek po mši sv. Mariánské litanie.

V Kudlovicích v Po-Pá v 19.00 hod. májové pobožnosti asi v kapli.

9. 5. neděle – den Matek.

28.5. pátek – Noc kostelů

 

Červen 2021

6. 6. neděle – slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo).

12. 6. sobota v 10:00 – první svatá zpověď.

13. 6. neděle – první svaté přijímání při mši svaté.

4. 7. neděle – pouť (patrocinium) sv. Cyrila a Metoděje.

 

Srpen 2021

V srpnu – pouť farníků z Kudlovic na Svatý Hostýn.

15. 8. neděle – mše svatá ze slavnosti Nanebevzetí PM + žehnání bylin.

29. 8. neděle – požehnání do nového školního roku a žehnání aktovek.

 

Září 2021

5. 9. neděle – Den farnosti.