Pastorační program farnosti Babice

farní kostel sv. Cyrila a Metoděje v Babicích

Páteční mše svaté v zimním čase budou v 18.00 hod. (Čas se nemění.)

 

Leden 2019

 • úterý 1. leden - Nový rok (slavnost P. M. Matky Boží) – zasvěcený svátek – mše svatá v 07:15 h

 • pátek 4. ledna - 18:00 h mše svatá a na závěr požehnání koledníkům

 • sobota 5. ledna - odpoledne po vesnicích (Babice a Kudlovice) tříkrálová sbírka

 • neděle 6. ledna - 07:15 h slavnost Zjevení Páně (Tří králů), při mši svaté žehnání vody, kadidla, křídy a zlatých předmětů

 • úterý 8. ledna - 17:00 h Kudlovice mše svatá na obecním úřadě a návštěva nemocných

 • neděle 13. ledna - 07:15 h slavnost Křtu Páně (končí doba vánoční)

 

Únor 2019

 • pátek 1. února 18:00 h - mše svatá, „vigílie“ ze svátku Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)

 • neděle 3. února - svatoblažejské požehnání

 • neděle 10. února - pomazání nemocných v kostele

 

Březen 2019

 • Během postní doby se nabízí postní aktivita pro děti i dospělé

 • 6. 3. Popeleční středa (přísný půst) 18:30 h - mše svatá s udílením popelce

 • neděle 10. března - udílení popelce všem ostatním

 • Pobožnosti křížové cesty v neděli ve 14:00 h odpoledne. Zajistí se rozpis dozadu do kostela (pí. Radka)

 • neděle 17. března - pěší pouť k soše sv. Josefa u Kudlovic po křížové cestě v Babicích

 • neděle 31. března - adorační den farnosti, odpoledne ukončení adorace, křížová cesta a pak novokněžské požehnání P. Jiřího Šůstka (čas se upřesní)

 

Duben 2019

 • sobota 6. dubna - děkanátní pouť za obnovu rodin na Velehradě

 • sobota 13. dubna od 15:00 h - velikonoční svatá zpověď s cizím zpovědníkem

 • Velikonoce – Zelený čtvrtek (18. 4.) v 18:30 h mše sv. s umýváním nohou. Velký pátek (přísný půst) ve 14:30 h křížová cesta?, v 15:00 obřady Velkého pátku. Bílá sobota – adorace u Božího hrobu od 8:00 h do večerních obřadů Vzkříšení ve 19:00 h, Neděle Zmrtvýchvstání – žehnání velikonočních pokrmů

 • Na Velikonoční pondělí mše svatá jako v neděli a překvapení pro ženy

 

Květen 2019

 • Májové pobožnosti budou v Babicích v Po, Út, St, Čt v 18:00 h a v pátek po mši sv. mariánské litanie. V Kudlovicích v Po-Pá v 19:00 h májové pobožnosti u Strmenských

 • neděle 12. května - den Matek

 • pátek 24. května - Noc kostelů

 • pátek 31. května 18:00 h - mše ze slavnosti Nanebevstoupení Páně

 

Červen 2019

 • sobota 8. června 15:00 h - 1. svatá zpověď

 • neděle 9. června 10:15 h - první svaté přijímání (a v Halenkovicích výjimečně v 7:15 h)

 • neděle 23. června - slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo)

 

Červenec 2019

 • pátek 5. července 7:15 h - pouť (patrocinium) sv. Cyrila a Metoděje

 

Srpen 2019

 • pátek 16. srpna - mše ze slavnosti Nanebevzetí PM + žehnání bylin

 • 17. - 22. srpna - putovní tábor pro děti (Babice – Svatý Hostýn)

 

Září 2019

 • neděle 1. září - Den farnosti. Na nedělní mši žehnání aktovek, batůžků...