Pastorační program farnosti Halenkovice

kostel sv. Josefa

Středeční mše v zimním čase v kostele sv. Josefa v Halenkovicích budou v 17:30 h

 

Říjen 2018

 • neděle 21. října - misijní neděle (misijní sbírka a misijní jarmark na faře)

 • pátek 26. října - koncert barokní hudby v kostele, čas?

 

Listopad 2018

 • sobota 3. listopadu - adorace a příležitost ke svaté zpovědi - 17:00 h

 • neděle 4. listopadu - po mši svaté dušičková pobožnost

 • neděle 25. listopadu - Slavnost Ježíše Krista Krále

 

Prosinec 2018

 • sobota 1. prosince - adorace a příležitost ke svaté zpovědi - 17:00 h

 • neděle 2. prosince - 1. adventní, žehnání adventních věnců při mši svaté

 • středa 5. prosince - mše svatá pro děti s Mikulášskou nadílkou

 • středa 19. prosince - vánoční svatá zpověď od 16:30 h a po mši svaté

 • neděle 23. prosince - 4. neděle adventní

 • pondělí 24. prosince - 16.00 vánoční mše svatá pro rodiče s dětmi

 • úterý 25. prosince - mše svatá slavnost Narození Páně v 10:15 h

 • středa 26. prosince - mše svatá svátek sv. Štěpána v 10:15 h

 • neděle 30. prosince - svátek Svaté rodiny, při mši obnova manželských slibů a požehnání na závěr občanského roku

 

Leden 2019

 • úterý 1. leden - Nový rok (slavnost P. M. Matky Boží) – zasvěcený svátek – mše svatá v 10:15 h

 • sobota 5. ledna - od 10:00 h po vesnici tříkrálová sbírka

 • neděle 6. ledna - slavnost Zjevení Páně (Tří králů), při mši svaté žehnání vody, kadidla, křídy a zlatých předmětů

 • neděle 13. ledna - slavnost Křtu Páně (končí doba vánoční)