Pastorační program farnosti Halenkovice

kostel sv. Josefa

Středeční mše v zimním čase v kostele sv. Josefa v Halenkovicích budou v 17:00 h

Leden 2021

pátek 1. leden 2021 - Nový rok (slavnost P. M. Matky Boží) – zasvěcený svátek – mše svatá jako v neděli v 10:15 h a požehnání do nového občanského roku

sobota 2. leden 2021 - po vesnici tříkrálová sbírka?

neděle 3. leden 2021 - 10:15 h mše svatá ze slavnosti Zjevení Páně (Tří králů), při mši svaté žehnání vody, kadidla, křídy a zlatých předmětů

neděle 10. leden 2021 - 10:15 h slavnost Křtu Páně (končí doba vánoční)

čtvrtek 28. leden 2021 - v 18:00 h povídání na faře o křesťanské hudbě, přednáší P. Pavel Šupol

 

Únor 2021

7. 2. neděle – na závěr mše svaté hromadné Svatoblažejské požehnání.

14. 2. neděle – pomazání nemocných v kostele.

17. 2. Popeleční středa (přísný půst) v 17:00 – mše svatá s udílením popelce.

21. 2. neděle – udílení popelce všem ostatním.

Pobožnosti křížové cesty se v neděli nabízí tak, jako loni.

 

Březen 2021

17. 3. středa v 17:00 – mše svatá ze slavnosti sv. Josefa, patrona farnosti, bez posezení na faře.

24. 3. středa v 17:00 – vigilie ze slavnosti Zvěstování Páně.

Velikonoce – Květná neděle (28. 3.).

 

Duben 2021

Zelený čtvrtek (1. 4.) v 17:00 h mše svatá

Velký pátek (přísný půst) v 16:30 h křížová cesta, v 17.00 obřady Velkého pátku

Bílá sobota (3. 4.) - adorace u Božího hrobu od 9:00 h do večerních obřadů, Velikonoční vigílie v 19.00

Neděle Zmrtvýchvstání  (4. 4.) - žehnání velikonočních pokrmů

Velikonoční pondělí mše svatá jako v neděli a překvapení pro ženy

25. 4. neděle v 9:30??? – poutní mše svatá ke sv. Josefovi, ochránci svaté Rodiny.

 

Květen 2021

Májové pobožnosti ve středu po mši namísto adorace

středa 12. květen 18:00 h - mše ze slavnosti Nanebevstoupení Páně

 

Červen 2021

5. 6. sobota v 10:00 – první svatá zpověď.

6. 6. neděle – první svaté přijímání při mši svaté.

6. 6. neděle – slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo).

 

Srpen 2021

neděle 15. srpen - mše ze slavnosti Nanebevzetí PM + žehnání bylin

neděle 29. srpen - požehnání do nového školního roku a žehnání aktovek