Misijní neděle a co jí předcházelo

srdce ze svíček
23. říjen 2014

Je sobota 18.října a skupinka dětí se již podruhé schází na faře, aby svým dílem podpořila Papežská misijní díla. Připojuje se k nám také schola. Společně zkoušíme písničky, tentokráte se připojily i tři malé houslistky. Zpěvy jsou připraveny a my můžeme pokračovat. Dochystávají se poslední obrázky a cenovky. Netrpělivě čekáme až se setmí. Venku se snesl soumrak a my odcházíme do kostela. Povídáme si o modlitbě růžence, vyprávíme si, jak se žije dětem v Africe. Dnes se také poprvé, v setmělém kostele pouze za svitu svící, společně modlíme desátek růžence. Tvoříme most mezi námi, matkou Boží, Ježíšem a dětmi na druhé straně světa. Posíláme své modlitby a prosíme za jejich štěstí. Domů se rozcházíme posilněni modlitbou a těšíme se na neděli.

V neděli po deváté hodině je už před kostelem živo. Scházejí se zde obyvatelé různých světadílů v podobě mladých misionářů. Jsou si vědomi důležitosti tohoto dne, proto přistupují ke svátosti smíření, aby dnes mohli pozvat Ježíše do svého čistého srdce.

děti před kostelem

Ještě pár fotek před kostelem a už rychle na mši svatou. Je hezké vidět první lavice zaplněné dětmi. Po modlitbě Věřím v Boha přistupují Terezka a Lukáš k ambonu odkud budou číst přímluvy. Přicházejí obyvatelé Evropy, které představují bíle oděny Anička, Vendulka a Karolínka, přinášejí obilí, ze kterého pečeme chléb. Prosíme za dostatek jídla na celém světě. Snad jsme se stihli zamyslet i nad tím, jak jídlem někdy plýtváme... Za Ameriku přináší Tomášek kukuřici, která má zlatožlutou barvu jako slunce, které nese Amálka – připomíná nám slunce a teplo. Prosíme za ochranu celé naší Země. Červenou svíci symbolickou pro tento kontinent předává Adámek. Za Afriku přinášejí Terezka, František a Zuzanka písek. Prosíme za vyprahlá srdce, která Tě, Pane nikdy nepoznala. Uvědomujeme si, že i my máme jít do celého světa a kázat o Ježíši. Káťa, Kryštof a Ája prosí, abychom dokázali obohatit všechny lidi kolem nás. Nesou za Asii zrnka rýže. Kéž je těchto malých misionářů jako zrnek rýže. Austrálie je symbolizována modrou barvou. Anetka a Viktorka přinášejí vlnu.

Prosíme, abychom dokázali milovat všechny kolem sebe a zahřát je svou přítomností jako teplá kožešina. Nezapomínáme poděkovat za možnost chodit do školy, sportovat a chválit Pána hudbou. Řádová sestřička dětem pomáhá položit k nohám Pána Ježíše celý svět. Dej Otče celému světu mír a pokoj. Vyprošujeme milost pro kněžská a řeholní povolání. Víme, co pro nás kněží a řeholní sestry v našem  životě znamenají. Dej ať každý, kdo uslyší Tvůj hlas, jej může Pane vyslyšet ať je v kterémkoli koutě světa. V proměněných obětních darech chlebu a víně dostaneme sílu překonávat všechny životní překážky.

Při modlitbě Otče náš, se všechny děti s otcem Bohumilem chytnou za ruce. Cítíme, jaká velká síla musí vycházet vzhůru k nebi z těchto čistých dětských srdíček.

jarmark

Po mši svaté je už před kostelem všechno připraveno na misijní jarmark. Každý si může dát dobré koláčky, buchty a zákusky, které připravily holky, maminky i babičky a k tomu hrnek teplého čaje. Děti s nadšením prodávají své výtvory, sladkosti i dárkové předměty, kterými nás podpořila papežská misijní díla. Atmosféra je úžasná. Všichni jsou velmi štědří. Děti s vděčností přijímají každou korunku. Ví, jakou cenu bude mít v zemích, kde se děti mačkají ve třídách, kde si obvazy trhají ze starých prostěradel, kde musí chodit pro vodu několik hodin a kde mají mši svatou jednou za dva měsíce. Děkuji Bohu, že to vědí.

Pomáháte, tam kde je to třeba a učíte naše děti a mladé, že Bůh je láska a naděje. A v mladých je přece budoucnost našeho světa a naší církve. Sami se však ničemu nenaučí. Učí se od nás. Buďme jim dobrým příkladem. Buďme milující a milosrdní.

Díky všem kdo přišli, jsme zažili krásný a vyjímečný den.