Stopy Krista v Jeruzalémě

22. březen 2016
Jeruzalém
zahrada v Getsemanech
Chrám národů utrpení Krista
označení Křížové cesty
Původní místo bičování
Místo soudu
Plán Křížové cesty
5. zastavení
9. zastavení
Chrám Božího hrobu
Puklá skála
Kalvárie - místo ukřižování Krista
Místo, kde vložili Pána na klín matky
Místo Božího hrobu
Kopule chrámu Božího hrobu

foto: (L. Gallas, říjen 2015)