První svaté přijímání 31. května 2015

7. červen 2015

Jednou z největších slavností každé farnosti je Slavnost prvního svatého přijímaní. Tuto slavnost jsme slavili při mši svaté 31. května 2015. V letošním roce přistoupili poprvé k svatému přijímání tři děti, dvě děvčata Kája a Zuzanka a chlapec Štěpán.

Slavnost byla umocněna starostlivostí maminek, které bez ohledu na čas, vystrojily své děti do svátečních krojů. Děti s hořící svící obnovovaly své křestní sliby a v očích rodičů i prarodičů se dojetím objevila i slza radosti, která provází všechny významné rodinné události.

Těchto pár fotografií se snaží přiblížit slavnostní okamžiky, které prožívala celá farnost.

Přejeme dětem, aby tento den zůstal uchován v jejich srdci po celý život…

o. Bohumil se Zuzkou
o. Bohumil se Zuzkou
lidé v kostele
lidé v kostele
přicházejí ministranti
o. Bohumil s dětmi
jedna z maminek
Štěpán
Karolína
Zuzana
rodiče
rodiče
rodiče
maminka Zuzany
Zuzka s maminkou
maminka Karolíny
Karolína s maminkou
maminka Štěpána
Štěpán s maminkou
o. Bohumil s dětmi
děti přinášejí obětní dary
děti přinášejí obětní dary
a je veselo - o. Bohumil s dětmi
všichni spolu
všichni spolu