hospodaření

Hospodaření farnosti

peněženka
8. březen 2018

Jak je to dané v naší zeměpisné šířce, zlom času kdy končí starý rok a následuje nový, je v období zimy. Počátkem roku nadcházejícího, zpravidla přichází ty největší mrazivé dny. Snad právě proto je to období, kdy v "teple domova" každý může analyzovat, co vše se událo v uplynulém roce a současně spočítat jaké výsledky hospodaření byly....

Hospodaření farnosti

fara Halenkovice
13. březen 2016

Jmění, domy, peníze a všecky pozemské statky jsou samy o sobě dobré, jsou to Boží dary. Záleží ovšem na tom, k jakému účelu se jich užívá. Jsou určeny k tomu, abychom mohli žít lidsky a křesťansky a upevňovat vzájemné společenské svazky. Každá rodina potřebuje majetek, aby mohla prospívat a být i užitečná pro společnost. I farnost, která je takovou velkou rodinou...