Výzva předsednictva České biskupské konference

zvony
31. červenec 2016

Předsednictvo České biskupské konference vyzývá kněze české i moravské církevní provincie, aby se připojili ke vzpomínce na brutálně zavražděného francouzského kněze Jacquesa Hamela v Saint-Etienne-du-Rouvray tím, že v úterý 2. srpna, v den jeho pohřbu, v 15:00 hodin rozezní ve svých farnostech zvony.

Hlas zvonů a modlitba je výrazem lítosti nad krutým činem, ale také apelem k míru a připomínkou umučení našeho Pána, v jehož náruči tento mučedník spočinul. Otec Hamel zasvětil svůj život službě Bohu a zahynul při výkonu svého povolání. Jako kněz působil v řadě farností, po dovršení 75 let života měl odejít do důchodu, ale na jeho žádost mu bylo umožněno, aby dále setrval se svými farníky a pomáhal novému faráři.

Chceme připomenout, že nešlo o výjimečný čin osamělého šílence, ale o čin, který jen dovršil stále narůstající počet útoků na křesťanské kostely, modlitebny a synagogy po celé Evropě. Útoků, o nichž většinou mlčí jak média, tak politici. Jen ve Francii bylo v roce 2014 zaznamenáno na 600 takovýchto útoků žhářství, vandalismu apod., což v těchto dnech vyvrcholilo i lidskými oběťmi. Vzpomínáme nejen na umučeného kněze, ale i na řeholnici, která byla těžce zraněna.

Buďme si vědomi, že je třeba chránit a bránit naši civilizaci, postavenou na židokřesťanských základech.

Prosme proto o dar rozumu, rady a další dary Ducha Svatého pro nás i všechny státní představitele, abychom společně dokázali účinně těmto útokům čelit.

V Praze dne 29. července 2016

 

Následující modlitba byla přednesena při mši v pátek 29. července 2016 během dne postu a modliteb vyhlášeném Mons. Georgem Pontierem, arcibiskupem v Marseille a předsedou Francouzské biskupské konference, po vraždě otce Jacquesa Hamela z 26. července v Saint-Etienne-du-Rouvray. Inspirativní text modlitby za oběť teroru se můžete kdykoliv pomodlit i vy.

Pane, v tento den, voláme k Tobě.
Voláme k Tobě, protože jsme šokováni a nerozumíme.
Voláme k Tobě s našimi bratry a sestrami pronásledovanými ve světě, se všemi lidmi dobré vůle, kteří jsou tímto dramatem zraněni.
Voláme k Tobě, neboť věříme, že slyšíš naše volání, vidíš naše slzy, znáš naše srdce.
Modlíme se k Tobě. Skrze smrt Tvého Syna na kříži - ty se připojuješ k našim mrtvým.   
Modlíme se k Tobě, neboť Ty jsi Bůh milosrdný, mírný ve hněvu a plný lásky ke všem, kteří se k Tobě obracejí.
Pane, jsme zkoušeni v naší touze po světě krásnějším, bratrštějším, ve kterém má láska navrch. Jsou naše snahy budovat s Tebou lidství k Tvému obrazu a k Tvé podobě zbytečné, odsouzené k nezdaru?
Pane, rozmnož v nás víru. Ať roste naše víra ve vítězství vzkříšeného Krista přes všechnu nenávist a smrt. Potřebujeme Tě. Pomoz každému člověku uchovat sílu a odvahu.
Pane, náš Bože, skrze smrt a vzkříšení Tvého Syna, Ty nám vždy otevíráš budoucnost. Ty jsi Bůh života a ne smrti. Svěřujeme Ti otce Jacquesa Hamela a oběti všech atentátů. Učiň z nás svědky Tvé naděje a budovatele míru a pokoje.