Bohoslužby, úmysly

Bohoslužby v kostele sv. Josefa

Den Letní období Zimní období
Středa 18:30 h 18:00 h
Neděle 10:15 h 10:15 h

 

Úmysly mší svatých v září 2017

Datum Mše svatá
Neděle
3.9.2017

22. neděle v mezidobí - za zemřelého Vlastimila Čevoru, dva syny, dvoje rodiče, za rodinu Milfortovu, nemocnou osobu a za zdraví pro celou rodinu

Středa
6.9.2017

za zemřelou Ludmilu a Františka Zapletalovy, jejich rodiče, syna a živou rodinu

Neděle
10.9.2017

23. neděle v mezidobí - za farníky

Středa
13.9.2017

za zemřelou rodinu Gajdošíkovu a Zapletalovu, za zemřelého manžela Oldřicha a syna Jaroslava a za dar zdraví pro živou rodinu.

Neděle
17.9.2017

24. neděle v mezidobí - za zemřelého  manžela, rodiče a sourozence a za dar zdraví pro živou rodinu, (sbírka pro potřeby farnosti)

Středa
20.9.2017

za zemřelého  manžela, bratry a rodiče z obou stran

Neděle
24.9.2017

25. neděle v mezidobí - za zemřelé rodiče

Středa
27.9.2017

vigilie Slavnosti sv. Václava - za zemřelého manžela Josefa Režného, zemřelého bratra Václava, rodiče z obou stran, dar zdraví pro celou živou rodinu a za duše v očistci