Bohoslužby

Bohoslužby v kostele sv. Josefa

Den Letní období Zimní období
Středa 18:30 h 18:00 h
Neděle 10:15 h 10:15 h

 

Úmysly mší svatých v červnu 2018

Datum Mše svatá
Neděle
3.6.2018

9. neděle v mezidobí - za farníky

Středa
6.6.2018

za živou a zemřelou rodinu Vojtkovu, Matulovu a Rakovu

Neděle
10.6.2018

10. neděle v mezidobí - za zemřelé rodiče a požehnání živé rodině

Středa
13.6.2018

za zemřelého Stanislava Smetanu a za živou a zemřelou rodinu Smetanovu a Brázdilovu

Neděle
17.6.2018

11. neděle v mezidobí - za farníky, (sbírka pro potřeby farnosti)

Středa
20.6.2018

za zemřelé Františku a Františka Jetelinovy a jejich zemřelé děti Helenku a Františka

Neděle
24.6.2018

slavnost Narození sv. Jana Křtitele - za zemřelého manžela Antonína, rodiče Kedrovy a Rapantovy a rodinu Viceníkovu, za duše v očistci

Středa
27.6.2018

za zemřelého otce Zlámala