Pastorační program Spytihněv

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Čtvrteční mše v zimním čase budou v 17.30 hod., sobotní v 8.00 hod.

 

Leden 2021

pátek 1. leden 2021 – Nový rok (slavnost P. M. Matky Boží) – zasvěcený svátek – mše svaté jako v neděli v 8:45 h a požehnání do nového občanského roku.

neděle 3. leden 2021 - 8.45 mše svatá ze slavnosti Zjevení Páně (Tří králů), při mši svaté žehnání vody, kadidla, křídy a zlatých předmětů

sobota 9. leden 2021 - mše svatá v 8:00 h, po ní požehnání koledníkům a tříkrálová sbírka po vesnici

neděle 10. leden 2021 - 8:45 h slavnost Křtu Páně (končí doba vánoční)

 

Únor 2021

7. 2. neděle – na závěr mše svaté Svatoblažejské požehnání.

10. 2. středa – návštěva nemocných doma s udělením svátosti pomazání nemocných.

14. 2. neděle – pomazání nemocných v kostele.

17. 2. Popeleční středa (přísný půst) – v 18:30 mše svatá s udílením popelce.

21. 2. neděle – udílení popelce všem ostatním.

Pobožnosti křížové cesty ve čtvrtek v 17.00 a v neděli v 15.00 odpoledne. Zajistí se rozpis dozadu do kostela.

 

Březen 2021

25. 3. čtvrtek v 17.30 – slavnost Zvěstování Páně.

27. 3. sobota od 10.00 – velikonoční svatá zpověď s cizím zpovědníkem.

Velikonoce – Květná neděle (28. 3.)

 

Duben 2021

Zelený čtvrtek (1. 4.) v 17:00 mše sv.

Velký pátek (přísný půst) v 16.30 křížová cesta, v 17.00 obřady Velkého pátku.

Bílá sobota – adorace u Božího hrobu od 9:00 do večerních obřadů, Velikonoční vigílie ve 21:00.

Neděle Zmrtvýchvstání – žehnání velikonočních pokrmů.

Velikonoční pondělí – mše svatá jako v neděli a překvapení pro ženy.

 

Květen 2021

Májové pobožnosti budou u bočního oltáře po mši sv. ve čtvrtek a v sobotu. Po, Út, St a Pá budou májové pobožnosti v 17.00 hodin.

13. 5. čtvrtek 17:30 – mše ze slavnosti Nanebevstoupení Páně.

 

Červen 2021

6. 6. neděle – slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo).

19. 6. sobota v 10:00 – první svatá zpověď.

20. 6. neděle – první svaté přijímání při mši svaté.

 

Srpen 2021

15. 8. neděle 15:00 – poutní mše (patrocinium kostela) ze slavnosti Nanebevzetí PM + žehnání bylin.

29. 8. neděle – požehnání do nového školního roku a žehnání aktovek.