Pastorační program Spytihněv

kostel Nanebevzetí Panny Marie

Čtvrteční mše v zimním čase budou v 17.30 hod., sobotní v 8.00 hod.

 

 

Leden 2019

 • úterý 1. leden - Nový rok (slavnost P. M. Matky Boží) – zasvěcený svátek – mše svatá v 08:45 h

 • sobota 5. ledna - mše svatá v 08:00 h, při mši sv. žehnání křídy, po ní požehnání koledníkům a tříkrálová sbírka po vesnici

 • neděle 6. ledna - slavnost Zjevení Páně (Tří králů), při mši svaté žehnání vody, kadidla, křídy a zlatých předmětů - 08:45 h

 • neděle 13. ledna - slavnost Křtu Páně (končí doba vánoční) - 08:45 h

 

Únor 2019

 • sobota 2. února 8:00 h - mše svatá, svátek Uvedení Páně do chrámu (Hromnice)

 • neděle 3. února - svatoblažejské požehnání

 • neděle 10. února - pomazání nemocných v kostele

 • pondělí 11. února - návštěva nemocných doma s udělením svátosti pomazání nemocným

 

Březen 2019

 • 6. březen Popeleční středa (přísný půst) 17:00 h – - mše svatá s udílením popelce

 • neděle 10. března - udílení popelce všem ostatním věřícím

 • Pobožnosti křížové cesty ve čtvrtek v 17:00 h a v neděli v 15:00 h odpoledne. Zajistí se rozpis dozadu do kostela.

 • čtvrtek 21. března - děkanátní setkání kněží ve Spytihněvi

 

Duben 2019

 • sobota 6. dubna - děkanátní pouť za obnovu rodin na Velehradě

 • sobota 13. dubna od 10 h - velikonoční svatá zpověď s cizím zpovědníkem

 • Velikonoce – Zelený čtvrtek (18. 4.) v 17.00 mše sv. s umýváním nohou. Velký pátek (přísný půst) v 16.30 křížová cesta, v 17.00 obřady Velkého pátku. Bílá sobota – adorace u Božího hrobu od 9.00 do večerních obřadů Vzkříšení ve 21.00, Neděle Zmrtvýchvstání – žehnání velikonočních pokrmů.

 • Na Velikonoční pondělí mše svatá jako v neděli a překvapení pro ženy

 

Květen 2019

 • Májové pobožnosti budou u bočního oltáře po mši sv. ve čtvrtek a v sobotu. Po, Út, St a Pá budou májové v 17:00 hodin

 • úterý 28. května - farní pouť na Sv. Hostýn

 • čtvrtek 30. května 17:30 h - slavnost Nanebevstoupení Páně

 

Červen 2019

 • čtvrtek 20. červen - slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo) s ??? oltáři

 • sobota 22. červen - 15:00 h – 1. svatá zpověď

 • neděle 23. červen - první svaté přijímání, (doplněno) mše svatá bude v 10.15 (a v Halenkovicích výjimečně v 8.45)

 • pátek 28. červen (doplněno) - bude večer táborák nejen dětí na farní zahradě

 

Srpen 2019

 • neděle 4. srpna - čtvrtek 9. srpna - tábor pro děti na faře ve Spytihněvi

 • neděle 18. srpna - pouť (patrocinium) Nanebevzetí P. M., po mši sv. posezení na faře