Mše svatá ke 100. výročí narození Frà Josefa Zlámala O.Melit

1. červenec 2015

V sobotu 27. června 2015 v 11:00 h proběhla slavnostní mše k 100. výročí narození Frà Josefa Zlámala, O. Melit, inf. převora Suverénního řádu sv. Jana Jerusalemského z Rhodu a Malty. Zúčastnilo se jí na 80 hostí z celé republiky i Slovenska. Hlavním celebrantem mše svaté byl strahovský opat J. M. Michal Josef Pojezdný, O. Praem., dále sloužili opat J. M. Marian Rudolf Kosík, O. Praem., probošt Josef Hudec, O. Cr. z Hradiště sv. Hippolyta ve Znojmě a P. Pavel Kaška. U oltáře asistovali čtyři ministranti. Maltézské rytíře zastupoval pan M. Kubík. Byli přítomni i další vzácní hosté....

oltář v kostele sv. Josefa v Halenkovicích
varhanice Zdeňka S.
neteře P. Zlámala
účastníci mše svaté
kněží s ministranty
opat M. J. Pojezdný
liturgické čtení
probošt Josef Hudec
opat M. R. Kosík
obětní dary
nesení obětních darů
opat M. J. Pojezdný
před svatým přijímáním
účastníci mše svaté
účastníci mše svaté
účastníci mše svaté
účastníci mše svaté
u oltáře
účastníci mše svaté
účastníci mše svaté
průvod na hřbitov
průvod na hřbitov
u hrobu P. Josefa Zlámala
u hrobu P. Josefa Zlámala
u hrobu P. Josefa Zlámala
u hrobu P. Josefa Zlámala
u hrobu P. Josefa Zlámala
ministranti
hrob P. Josefa Zlámala
sestra P. Josefa Zlámala a P. Pavel Kaška

foto: (pb), (vl)