P. Volfgang Jileček

Postřehy odjinud – P. Jileček

směrovky šumava
4. červenec 2022

Ani se mi nechce věřit, že opět stojíme na počátku léta, o čemž nás již několik dní přesvědčují denní teploty a horké sluneční paprsky. Když jsme se loučili na konci léta 2021, naše Postřehy odjinud byly věnovány zkušenostem kněží v jejich farnosti. Letošní první Postřehy by mohly na toto téma navázat. Vždy kolem svátku svatých Petra a Pavla...