laskavost

Velikonoční objev

13.duben 2024

Když zavolal otec Tomáš a požádal, abych zastoupila paní Režnou, která ochuravěla, netušila jsem, že mé zastoupení bude na dlouhou dobu. Při kostelnické službě se snažím konat tak, aby bylo, pokud možno vše řádně připraveno na slavení mše svaté. Jistě se občas objeví nějaká nedokonalost...