Galerie kněží

16. dubna 2014

Halenkovice

Počátky vzniku naší obce spadají do druhé poloviny třicetileté války, která probíhala ve znamení švédských vpádů na Moravu. Válečné útrapy, útisk lidu a jeho nespokojenost vyvolaly bouři Valachů, kteří spoléhali na pomoc Švédů a pronikli až k Napajedlům.

Prvními osadníky, kteří se usadili na území obce byli tvrdí a nebojácní Valaši ze Vsetínska. Dále sem přichází i obyvatelé Kopanic, kteří vyměnili svůj těžký život za nový, který nebyl určitě snadnější. Mýcení lesů a vzdělávání nových polí vyžadovalo odvahu spojenou s namáhavou i nebezpečnou prací. Na jedno místo přišli noví obyvatelé, kteří měli něco společného. Nebáli se těžké a tvrdé práce. Přinesli si také odlišné zvyky a tradice.

Po více jak 150 letech od založení obce se podařilo našim předkům postavit kostel. Obec vedle kostela dostala i duchovního správce, který měl sloužit svou duchovní službou a také mnohdy byl tím, který se staral, aby svěřený chrám byl neustále "vylepšován". Nebylo jednoduché vyjít s našimi předky, neboť jsou to lidé tvrdí k sobě i k jiným, ale pokud jim člověk blíže porozumí, jsou to lidé s otevřeným srdcem na dlani, kteří dokáží mnoho a jsou schopni obětovat hodně ze svého pro dobro všech.

Postupně Vám přinášíme příběhy kněží, kteří se během celé historie naší farnosti, podíleli na výchově ke křesťanství, pečovali o kostel s péčí dobrého hospodáře a v neposlední řadě se účastnili života obce. Možná budeme i překvapeni, jak těžký byl jejich život a jejich nepřijetí ze stran občanů a obce. Jsou to příběhy těch, kteří přijali výzvu - "Pojď za mnou..."

Zdroj: Matriky kněží - arcibiskupský. archiv Olomouc, Matrika kněží Halenkovice,
Pamětní kniha farnosti Halenkovice, PaedDr. Marie Kašíková: Kniha o Halenkovicích.