Úvodní slovo

Svatý Josef

Milí návštěvníci,

vítáme Vás na stránkách římskokatolické farnosti sv. Josefa v Halenkovicích. Farnost je základní buňkou římskokatolické církve. Naše farnost je součástí zlínského děkanátu, který je nižší správní jednotkou pro farnosti v oblasti Zlína. Tento děkanát spolu s dalšími dvaceti děkanáty tvoří olomouckou arcidiecézi, v jejímž čele stojí biskup a v této době je administrátorem arcidiecéze Mons. Josef Nuzík. Každou farnost spravuje farář nebo administrátor jmenovaný diecézním biskupem. Naši farnost sv. Josefa zastupuje administrátor P. ThLic. Tomáš Káňa, Th.D.

Farnost vnímá své poslání ve světě jako úkol nabízet křesťanské poselství současnému člověku. Poselství přináší bohoslužbou, výukou náboženství, službou potřebným, životem ve společenství a podporou charitativních i kulturních akcí.

Všichni, kdo máte zájem, se dozvíte více o historii a životě farnosti na dalších odkazech. Jste také srdečně zváni navštívit naši fotogalerii, abyste si udělali i vizuální představu o našem kostele, naší farnosti a jejích aktivitách. Není v našich silách odpovídat na všeobecné dotazy o křesťanství a římskokatolické církvi. K tomu jsou zde určeny celostátní webové stránky – např. Víra.cz nebo Pastorace.cz.