Pastorační program farnosti Halenkovice

kostel sv. Josefa

Středeční mše v zimním čase v kostele sv. Josefa v Halenkovicích budou v 17:00 h

Únor 2023

 • 5. 2. neděle – pomazání nemocných v kostele a na závěr mše svaté svatoblažejské požehnání.
 • 22. 2. Popeleční středa (přísný půst) - v 16:30 h mše svatá s udílením popelce.
 • 26. 2. neděle – udílení popelce všem ostatním.
 • Pobožnosti křížové cesty se nabízí ve stredu a v neděli přede mší svatou

Březen 2023

 • Pobožnosti křížové cesty se nabízí ve stredu a v neděli přede mší svatou
 • 22. 3. středa v 17:00 h – mše svatá ze slavnosti sv. Josefa, patrona farnosti a posezení na faře.
 • 25. 3. sobota v 8:00 h – ve Spytihněvi mše svatá ze slavnosti Zvěstování Páně.

Duben 2023

 • Velikonoce – Květná neděle - 2. 4..
 • Zelený čtvrtek 6. 4. - v 16:30 h mše sv.
 • Velký pátek (přísný půst) 7. 4. - v 16:00 h křížová cesta, v 16:30 h obřady Velkého pátku.
 • Bílá sobota 8. 4. – adorace u Božího hrobu od 9:00 h do večerních obřadů, Velikonoční vigílie v 19:00 h.
 • Neděle Zmrtvýchvstání 9. 4. – žehnání velikonočních pokrmů.
 • Velikonoční pondělí 10. 4. – mše svatá jako v neděli a překvapení pro ženy.
 • 30. 4. neděle v 10:15 h – poutní mše svatá ke sv. Josefovi, ochránci svaté Rodiny (patron naší farnosti).

Květen 2023

 • Májové pobožnosti ve středu po mši svaté namísto adorace.
 • Jedna květnová středeční mše svatá u kapličky Na kopci, dle počasí.
 • 17. 5. středa v 18:00 h – mše z vigílie slavnosti Nanebevstoupení Páně.

Červen 2023

 • 11. 6. neděle – slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo).
 • 28. 6. středa – mše svatá z vigílie sv. Petra a Pavla U Svatých (za příznivého počasí, jinak v kostele).

Srpen 2023

 • 13. 8. neděle – mše ze slavnosti Nanebevzetí PM + žehnání bylin.

Září 2023

 • 3. 9. neděle – požehnání do nového školního roku a žehnání aktovek.