Pastorační program farnosti Halenkovice

kostel sv. Josefa

Středeční mše v zimním čase v kostele sv. Josefa v Halenkovicích budou v 17:00 h

Leden 2024

 • 1. ledna pondělí 2024 – Nový rok (slavnost P. M. Matky Boží) mše svatá v 10:15 h
 • 3. ledna středa 2024 – 17:00 h mše svatá z vigilie slavnosti Zjevení Páně (Tří králů), při mši svaté žehnání vody, kadidla, křídy a zlatých předmětů
 • 6. ledna sobota 2024 – po vesnici tříkrálová sbírka
 • 7. ledna neděle 2024 – 10:15 h slavnost Křtu Páně (končí doba vánoční)

Únor 2024

 • 11. 2. neděle – pomazání nemocných v kostele.
 • 14. 2. Popeleční středa (přísný půst) v 17:45 h – mše svatá s udílením popelce.
 • 18. 2. neděle – udílení popelce všem ostatním.
 • Pobožnosti křížové cesty budou půl hodiny přede mší svatou.

Březen 2024

 • 20. 3. středa v 17:00 h – mše svatá ze slavnosti sv. Josefa, patrona naší farnosti a posezení na faře.
 • Velikonoce – Květná neděle (24. 3.).
 • Zelený čtvrtek (28. 3.) v 16:30 h mše sv.,
 • Velký pátek (přísný půst): v 16:00 h křížová cesta, v 16:30 h obřady Velkého pátku.
 • Bílá sobota – adorace u Božího hrobu od 9:00 h do večerních obřadů, Velikonoční vigilie v 19:00 h.
 • Neděle Zmrtvýchvstání – žehnání velikonočních pokrmů.

Duben 2024

 • Velikonoční pondělí (1. 4.) - mše svatá jako v neděli a překvapení pro ženy.
 • 21. 4. neděle v 10:15 h - poutní mše svatá ke sv. Josefovi, ochránci svaté Rodiny (patron naší farnosti).
 • 10. 4. středa v 18:00 h - mše svatá ze slavnosti Zvěstování Páně.

Květen 2024

 • Májové pobožnosti ve středu po mši svaté namísto adorace.
 • Jedna květnová středeční mše svatá u kapličky Na kopci, dle počasí.
 • 12. 5. neděle – mše sv. ze slavnosti Nanebevstoupení Páně.

Červen 2024

 • 9. 6. neděle – slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo).
 • 30. 6. neděle v 10:15 h – mše svatá ze slavnosti sv. Petra a Pavla U Svatých (za příznivého počasí, jinak v kostele) a žehnání aut před časem prázdnin a dovolených.

Srpen 2024

 • 18. 8. neděle – mše ze slavnosti Nanebevzetí PM + žehnání bylin.

Září 2023

 • 1. 9. neděle – požehnání do nového školního roku a žehnání aktovek.