Pastorační program farnosti Halenkovice

kostel sv. Josefa

Středeční mše v zimním čase v kostele sv. Josefa v Halenkovicích budou v 17:00 h

 

Leden 2022

 • 1. ledna sobota 2022 – Nový rok (slavnost P. M. Matky Boží) – zasvěcený svátek – mše svatá jako v neděli v 10.15 a požehnání do nového občanského roku
 • 2. ledna neděle – 10:15 mše svatá ze slavnosti Zjevení Páně (Tří králů), při mši svaté žehnání vody, kadidla, křídy a zlatých předmětů
 • 8. ledna sobota 2022 – po vesnici tříkrálová sbírka?
 • 9. ledna neděle – 10:15 slavnost Křtu Páně (končí doba vánoční)
 • 27. ledna čtvrtek – 18:00 povídání na faře

 

Únor 2022

 • 6. únor neděle – na závěr mše svaté hromadné Svatoblažejské požehnání
 • 13. únor neděle – pomazání nemocných v kostele
 • 24. únor čtvrtek – 18:00 h povídání na faře

 

Březen 2022

 • 2. březen středa – Popeleční středa (přísný půst) v 16:30 h – mše svatá s udílením popelce
 • 6. březen neděle – udílení popelce všem ostatním
 • Pobožnosti křížové cesty se v neděli nabízí tak, jako loni
 • 16. březen středa v 17:00 h – mše svatá ze slavnosti sv. Josefa, patrona farnosti, posezení na faře?
 • 25. březen pátek v 16:30 h – ve Spytihněvi mše svatá nejen pro děti ze slavnosti Zvěstování Páně
 • 31. březen čtvrtek – 18:00 h povídání na faře

 

Duben 2022

 • 10. duben neděle – Velikonoce – Květná neděle
 • 14. duben čtvrtek – Zelený čtvrtek v 16:30 h mše sv.
 • Velký pátek (přísný půst) v 16:00 h křížová cesta, v 16:30 h obřady Velkého pátku.
 • 16. duben sobota – Bílá sobota – adorace u Božího hrobu od 9:00 h do večerních obřadů, Velikonoční vigílie v 19:00 h.
 • Neděle Zmrtvýchvstání – žehnání velikonočních pokrmů.
 • Velikonoční pondělí – mše svatá jako v neděli a překvapení pro ženy.
 • 28. duben čtvrtek – 18:00 h povídání na faře

 

Květen 2022

 • 8. květen neděle – poutní mše svatá ke sv. Josefovi, ochránci svaté Rodiny.
 • Májové pobožnosti ve středu po mši namísto adorace.
 • Jedna květnová středeční mše svatá u kapličky Na kopci, dle počasí.
 • 25. květen středa v 18:00 h– mše ze slavnosti Nanebevstoupení Páně.
 • 26. prosince neděle 10.15 mše svatá ze sv. Rodiny, při mši svaté obnova manželských slibů
 • 26. květen čtvrtek – 18:00 h povídání na faře

 

Červen 2022

 • 4. červen sobota v 10:00 h – první svatá zpověď.
 • 5. červen neděle – první svaté přijímání při mši svaté.
 • 19. červen neděle – slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo).
 • 30. červen čtvrtek – 18:00 h povídání na faře

 

Srpen 2022

 • 14. srpen neděle – mše ze slavnosti Nanebevzetí PM + žehnání bylin
 • 28. srpen neděle – požehnání do nového školního roku a žehnání aktovek