Bohoslužby 11. 11. - 18. 11. 2018

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
11.11.18
32. mezidobí Babice 07:15 Za farníky
Spytihněv 08:45 Za zemřelého manžela a syna
Halenkovice 10:15 Za zemřelého manžela Františka, rodiče z obou stran, Františku Slavíkovou, duše v očistci a Boží požehnání pro rodinu
Pondělí
12.11.18
PA - Josafat      
Úterý
13.11.18
PA - Anežka       
Středa
14.11.18
  Babice 15:00 Hřbitovní kaple - pohřeb
Halenkovice 17:30 Za zemřelé rodiče Františku a Antonína Kalivodovy, celou rodinu a duše v očistci
Čtvrtek
15.11.18
  Spytihněv 17:30 Za rodiče Škrabalovy a Vašátovy
Pátek
16.11.18
  Halenkovice 15:00 Pohřeb
Babice 18:00 Za zemřelého Josefa Vojtíka, celou zemřelou rodinu a duše v očistci.
Sobota
17.11.18
PA – Alžběta Uherská Spytihněv 08:00 Za živé a mrtvé členky živého růžence a jejich rodiny.
Neděle
18.11.18
33. mezidobí Babice 07:15 Za zemřelou rodinu Hudcovu a Šafaříkovu
Spytihněv 08:45 Za zemřelé Josefa a Boženu Tomaštíkovy, dceru a dvoje zemřelé rodiče
Halenkovice 10:15 Za zemřelého manžela, rodiče z obou stran a dar zdraví pro celou živou rodinu
  • Spytihněv - kdo má v úmyslu letos darovat vánoční stromečky pro kostel, zavčasu kontaktujte, prosím, P. Tomáše nebo pana Jaroslava G.
  • Spytihněv - v pátek odpadá kvůli pohřbu pro 6. – 9. třídu hodina náboženství na faře.
  • Babice - v pátek po mši je na faře setkání nástěnkářek s P. Tomášem.
  • Babice - v pátek po mši je na faře setkání nejen biřmovanců. Téma – Co znamená 2. přikázání desatera dnes pro mě.