Bohoslužby 25. 11. - 2. 12. 2018

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
25.11.18
SL Ježíše Krista Krále Babice 07:15 Za živou a zemřelou rodinu Vandovu a Zbožínkovu
Spytihněv 08:45 Za zemřelého Jaroslava Ulmana, manželku Marii, zemřelé sourozence a rodiče, a za živou rodinu
Halenkovice 10:15 Za živou a zemřelou rodinu Horníčkovu a Gajdošíkovu a za dar zdraví pro živou rodinu
Pondělí
26.11.18
       
Úterý
27.11.18
       
Středa
28.11.18
  Halenkovice 15:00 Pohřeb
Halenkovice 17:30 Za zemřelé Ludmilu a Františka Zapletalovy, jejich syna, rodiče z obou stran a živou rodinu
Čtvrtek
29.11.18
  Spytihněv 17:30 Za zemřelého Stanislava Jakubíka, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
Pátek
30.11.18
SV Ondřej apoštol Babice 18:00 Za zemřelého Františka Vranku, manželku a rodiče z obou stran
Sobota
1.12.18
  Spytihněv 08:00 Za zemřelou manželku Vlastimilu, dvoje zemřelé rodiče a živou rodinu
Kudlovice 16:00 Žehnání adventních věnců
Halenkovice 17:00 Žehnání adventních věnců
Neděle
2.12.18
1. neděle adventní Babice 07:15 Za zemřelé Marii a Aloise Maňáskovy, na poděkování Pánu Bohu za dožití 70 let s prosbou o další Boží ochranu
Spytihněv 08:45 Za zemřelého manžela, dvoje rodiče a živou rodinu
Halenkovice 10:15 Za živou a zemřelou rodinu Sklenaříkovu, dar zdraví a dar víry
  • Babice - v neděli 25. listopadu po mši je na faře setkání KAFARA. Jste srdečně zváni..
  • Příští neděli 2. prosince bude při mších žehnání adventních věnců.
  • Kudlovice (Babice) - v neděli 25.11. ve 14:00 h bude na obecním úřadě možnost společné výroby adventních věnců. V sobotu 1. prosince v 16:00 h proběhne u Strmenských žehnání adventních věnců. Poté začne tradiční putování sošky Panny Marie po rodinách. Zájemci, prosím, zapište se.
  • Halenkovice - v sobotu 1. prosince v 17.00 bude adorace a svátost smíření.
  • Spytihněv (Halenkovice, Babice) - děti budou Ježíškovi během adventu připravovat jesličky – na začátku každé mše svaté bude průvod s lampičkami a stéblem sena. V ostatních farnostech jen průvod s lampičkami.