Bohoslužby 20. 1. 2019 - 27. 1. 2019

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
20.1.19
2. neděle v mezidobí Babice 07:15 Za živou a zemřelou rodinu Körberovu
Spytihněv 08:45 Za živou a zemřelou rodinu Husákovu a Gieslovu
Halenkovice 10:15 Za farníky
Pondělí
21.1.19
PA Anežka Římská      
Úterý
22.1.19
       
Středa
23.1.19
  Halenkovice 17:30 Za rodinu Lukášovu, Zbrankovu a Vítkovu
Čtvrtek
24.1.19
PA František Saleský Spytihněv 17:30 Za živé i zemřelé členy živého růžence a jejich rodiny
Pátek
25.1.19
SV Obrácení sv. Pavla Babice 18:00 Za zemřelé rodiče Ingrovy, zemřelé syny, snachu a vnučku
Sobota
26.1.19
PA Timotej Spytihněv 08:00 Na jistý úmysl
Neděle
27.1.19
3. neděle v mezidobí Babice 07:15 Za farníky
Spytihněv 08:45 Za Karla Dobrůška
Halenkovice 10:15 Za zemřelé rodiče Řemenovské, sestru a duše v očistci
 • Babice
  • V neděli 13. ledna 2018 dopadlo hlasování o posunutí času nedělní mše svaté následovně: 33 farníků hlasovalo pro čas 7:45 h, 62 farníků hlasovalo pro stávající čas 7:15 h, jeden farník (P. Tomáš) se zdržel hlasování.
   Závěr: Vox populi je, aby se čas mše sv. neměnil. Děkuji všem farníkům za zodpovědný přístup k celé akci, P. Tomáš.
  • V pátek 25. 1. po mši svaté bude biblická hodina a v neděli 27. 1. bude KAFARA. Jste srdečně zváni.
 • Spytihněv - Setkání farní rady bude ve čtvrtek 31. ledna 2019 po mši svaté, která bude spojená s adorací.
 • Halenkovice - Středeční mše svaté po Vánocích budou do odvolání na faře.
 • Spytihněv, Halenkovice, Babice
  • Ve čtvrtek 24. ledna v 18:00 h bude na faře v Halenkovicích povídání o Putování do Santiaga de Compostela. Srdečně Vás zve paní Renata M. D.
  • Velmi Vás prosím, v případě zařizování pohřbu kontaktujte nejprve pana faráře, tel. 736 448 468. Děkuji uctivě, P. Tomáš Káňa.