Bohoslužby 15. 12. - 22. 12. 2019

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
15.12.19 
3. adventní neděle Babice 07:15 Za zemřelé Terezii a Josefa Snopkovy a živou rodinu
Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Za zemřelou rodinu Manciákovu, Chmelíkovu, Zapletalovu, za nemocné osoby a duše v očístci
Pondělí
16.12.19
       
Úterý
17.12.19 
       
Středa
18.12.19 
  Halenkovice 17:00 Za rodiny Lukášovou, Zbrankovou a Vítkovou
Čtvrtek
19.12.19
  Spytihněv 17:30 Na úmysl dárce
Pátek
20.12.19
  Babice 06:45
!!!!!!!
Za farníky, zvláště za děti naší farnosti a jejich rodiny
Sobota
21.12.19
  Spytihněv 07:00
!!!!!!!
Na jistý dobrý úmysl
Neděle
22.12.19 
4. adventní neděle Babice 07:15 Za zemřelé Marii a Aloise Maňáskovy a celou zemřelou a živou rodinu
Spytihněv 08:45 Za Antonína a Karlu Kadlečíkovy, za zemřelou a živou rodinu
Halenkovice 10:15 Za farníky

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

  • Informativní setkání pro účastníky poutě do Sv. země a krátké promítání (pro představu, co nás čeká) bude v úterý 28. ledna 2020 v 18:00 h na faře ve Spytihněvi.
  • V případě zařizování pohřbu kontaktujte pana faráře, tel. 736 448 468.

 

Babice

  • V pátek bude rorátní mše svatá ráno v 6:45 h a pak snídaně na faře.
  • V sobotu bude vánoční sv. zpověď od 16:00 h.
  • 3. i 4. adventní neděli bude v kostele v 18:00 h adventní duchovní obnova s jáhnem Pavlem Černuškou
  • Kafara bude poslední neděli v prosinci.
  • Biblická hodina se nabízí v pátek večer 20. 12. 2019

 

Halenkovice

  • Ve středu od 16:00 h bude příležitost k vánoční svaté zpovědi, popřípadě i po mši svaté.

 

Spytihněv

  • V sobotu v 7:00 h rorátní mše svatá nejen pro děti a snídaně na faře.
  • V sobotu od 10:00 h dopoledne příležitost k vánoční svaté zpovědi.