Bohoslužby 13. 10 - 20. 10. 2019

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
13.10.19 
28. neděle v mezidobí
SP - hodová mše svatá
Babice 07:15 Za zemřelého Vladimíra Botka a živou rodinu
Spytihněv 09:30
!!!!!!!
Za farníky
Halenkovice 11:00
!!!!!!!
Za zemřelého syna, rodiče z obou stran a dar zdraví pro živou rodinu
Pondělí
14.10.19
       
Úterý
15.10.19 
PA Terezie      
Středa
16.10.19 
  Halenkovice 18:00 Za zemřelého Milana Kašíka, zemřelé rodiče z obou stran a živou rodinu
Čtvrtek
17.10.19
PA Ignác Antiochijský Spytihněv 17:30 Za zemřelé a živé členy živého růžence a jejich rodiny
Pátek
18.10.19
SV Lukáš evangelista Babice 18:00 Za zemřelé Martina a Jaromíru Bartošíkovy, zetě, sourozence a rodiče z obou stran
Sobota
19.10.19
PA Panny Marie Spytihněv 08:00 Za zemřelou manželku Vlastimilu, dvoje zemřelé rodiče a živou rodinu
Neděle
20.10.19 
29. neděle v mezidobí Babice 07:15 Za zemřelého Bronislava Maňáska, rodiče z obou stran, za zemřelou a živou rodinu
Spytihněv 08:45 Za zemřelou Ludmilu Chaloupkovu, zemřelou rodinu Plichtovu, Chaloupkovu a Oharkovu
Halenkovice 10:15 Za zemřelou rodinu Janečkovu, Kodrlovu a duše v očistci

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

  • 20. října bude misijní neděle a misijní sbírka..
  • Pouť (nejen) našich farností s cestovkou AWER TOUR do Svaté Země bude 17. 3. - 24. 3. 2020. Cena 18 400 Kč + 150 USD. Bližší informace a program – viz plakátek. Prosím, aby se zájemci nahlásili u P. Tomáše..
  • V případě zařizování pohřbu kontaktujte pana faráře, tel. 736 448 468.

 

Babice

  • v neděli 20. října bude hodová mše sv. s poděkováním za úrodu.

 

Halenkovice

  • v neděli 20. října bude po mši svaté misijní jarmark na faře.

 

Spytihněv

  • V neděli 20. 10. po mši svaté bude možné zakoupit misijní koláč ve stánku u kostela. Výtěžek bude věnovaný na misie.
  • Velké poděkování za dokončení optimalizace a opravy stávajícího topení.
  • Prosím o umytí oken, rámů, parapetů a okenních okapů na faře. Brigáda může probíhat na etapy. Zvláště prosím o pomoc těch, kteří faru využívají (scholy, modlitby matek, vedoucí ze společenství dětí a mládeže). Děkuji předem, P. Tomáš..