Bohoslužby 11. 8. - 18. 8. 2019

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
11.08.19 
19. neděle v mezidobí Babice 07:15 Za zemřelé Fr. a Marii Talašovy, zemřelou a živou rodinu Talašovu a Ondrouškovu
Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Prosba o Boží požehnání pro rodinu Němcovu, Kalivodovu, Jurčíkovu a za duše v očistci
Pondělí
12.08.19
       
Úterý
13.08.19 
       
Středa
14.08.19 
PA Maxmilián Kolbe Halenkovice 18:00 Za zemřelou Františku Vlkovou, zemřelého manžela, zemřelého syna a rodiče z obou stran
Čtvrtek
15.08.19
SL Nanebevzetí PM přeložena na neděli Spytihněv 17:30 Na poděkování za dar zdraví a prosba o ochranu Boží
Pátek
16.08.19
  Babice 18:00 Za zemřelého Luboslava Bednaříka, švagra, bratra, rodiče Jurákovy a Bednaříkovy a za živou rodinu
Sobota
17.08.19
  Spytihněv   Mše svatá není
Neděle
18.08.19 
SL Nanebevzetí Panny Marie Babice 07:15 Za zemřelou Helenu Tománkovu a rodiče z obou stran
Spytihněv 15:00
!!!!!!!
Za zemřelé Aloise a Jiřinu Tomaštíkovy, za zemřelého syna a zetě a za zemřelou a živou rodinu Tomaštíkovu a Hnatysánovu
Halenkovice 10:15 Za zemřelého Vlastika Horku, maminku, jeho rodiče a živou rodinu

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

  • Slavnost Nanebevzetí PM oslavíme ve všech farnostech až v neděli 18. srpna a bude spojená se žehnáním bylin: Babice - 7:15 h, Spytihněv - 15:00 h + posezení na farní zahradě - prosíme o pomoc s občerstvením (buchty, chlebíčky… lze přinést v neděli od 14:00 h na faru), Halenkovice - 10:15 h.
  • Velké poděkování vedoucím za starost o děti na farním táboře.
  • Pouť (nejen) našich farností s cestovkou AWER TOUR do Svaté Země bude 17. 3. - 24. 3. 2020. Předpokládaná cena 18 400 Kč + 150 USD. Bližší informace a program – viz plakátek. a v neděli 22. září svědectví našeho průvodce P. Milana Palkoviče při bohoslužbách.
  • V případě zařizování pohřbu kontaktujte nejprve pana faráře, tel. 736 448 468. Děkuji P. Tomáš.

 

Kudlovice

  • V pátek 16. 8. se nabízí pouť na sv. Hostýn.

 

Spytihněv

  • V sobotu není mše svatá, mše svatá v neděli je až v 15:00 h ze slavnosti PM Nanebevzaté.