Bohoslužby 18. 8. - 25. 8. 2019

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
18.08.19 
SL Nanebevzetí Panny Marie Babice 07:15 Za zemřelou Helenu Tománkovu a rodiče z obou stran
Spytihněv 15:00
!!!!!!!
Za zemřelé Aloise a Jiřinu Tomaštíkovy, za zemřelého syna a zetě a za zemřelou a živou rodinu Tomaštíkovu a Hnatysánovu
Halenkovice 10:15 Za zemřelého Vlastika Horku, maminku, jeho rodiče a živou rodinu
Pondělí
19.08.19
  Spytihněv 15:00 Pohřební mše
Úterý
20.08.19 
PA Bernard      
Středa
21.08.19 
PA PIUS X. Spytihněv 14:00 Pohřební mše
Halenkovice 18:00 Za nenarozené děti a za ochranu lidského života
Čtvrtek
22.08.19
PA PM Královny Spytihněv 17:30 Na jistý úmysl
Pátek
23.08.19
  Babice 18:00 Za zemřelou Marii Hastíkovu, zemřelého manžela, zemřelou a živou rodinu
Sobota
24.08.19
SV Bartoloměj Spytihněv 08:00 Na poděkování za přijatá dobrodiní, dar zdraví a Boží ochranu do dalších let, za zemřelou a živou rodinu
Neděle
25.08.19 
21. neděle v mezidobí Babice 07:15 Za zemřelého Josefa Malenovského, rodiče z obou stran, za zemřelou dceru a za zemřelou a živou rodinu
Spytihněv 08:45 Za zemřelé dobrodince a dárce farnosti
Halenkovice 10:15 Za zemřelou a živou rodinu Horákovu

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

  • Slavnost Nanebevzetí PM oslavíme ve všech farnostech až v neděli 18. srpna a bude spojená se žehnáním bylin: Babice - 7:15 h, Spytihněv - 15:00 h + posezení na farní zahradě - prosíme o pomoc s občerstvením (buchty, chlebíčky… lze přinést v neděli od 14:00 h na faru), Halenkovice - 10:15 h.
  • Pouť (nejen) našich farností s cestovkou AWER TOUR do Svaté Země bude 17. 3. - 24. 3. 2020. Předpokládaná cena 18 400 Kč + 150 USD. Bližší informace a program – viz plakátek. a v neděli 22. září svědectví našeho průvodce P. Milana Palkoviče při bohoslužbách.
  • V případě zařizování pohřbu kontaktujte nejprve pana faráře, tel. 736 448 468. Děkuji P. Tomáš.