Bohoslužby 10. 2. 2019 - 17. 2. 2019

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
10.02.19 
5. neděle v mezidobí Babice 07:15 Za zemřelé rodiče Čevelovy, zemřelého syna, snachu, zetě a vnučku
Spytihněv 08:45 Za zemřelé rodiče Janečkovy
Halenkovice 10:15 Za zemřelé dobrodince a dárce farnosti
Pondělí
11.02.19 
  Spytihněv   Návštěva nemocných
Úterý
12.02.19 
       
Středa
13.02.19 
  Halenkovice 15:00 Pohřební mše
Čtvrtek
14.02.19 
  Spytihněv 17:30 Za zemřelého Josefa Mikulku, rodiče z obou stran a živou rodinu
Pátek
15.02.19 
  Babice 18:00 Za zemřelou Ludmilu Vrankovou, manžela a rodiče z obou stran
Sobota
16.02.19 
  Spytihněv 08:00 Za členy živého růžence a jejich rodiny
Neděle
17.02.19 
6. neděle v mezidobí Babice 07:15 Za farníky
Spytihněv 08:45 Za zemřelé Jiřinu a Aloise Tomaštíkovy, zemřelého syna a za živou a zemřelou rodinu
Halenkovice 10:15 Za zemřelé rodiče z obou stran, živou rodinu Kociánovu a duše v očistci
 • Babice - V pátek 15. 2. po mši svaté bude přednáška o Mary´s Meals v kostele + krátký film. Přednáší koordinátorka díla paní Petra F.
 • Spytihněv - Návštěva nemocných bude v pondělí 11. února dopoledne a bude spojená s udělováním svátosti pomazání nemocných.
 • Halenkovice
  • Ve středu 13. 2. bude jen pohřební mše svatá v 15:00 h.
  • Setkání farní rady v Halenkovicích bude ve středu 13. února 2018 po mši svaté na faře.
 • Spytihněv, Halenkovice, Babice
  • Ještě jsou 2 volná místa pro dovolenou v Dolomitech s farností Otrokovice, bližší informace podá P. Tomáš.
  • Velmi Vás prosím, v případě zařizování pohřbu kontaktujte nejprve pana faráře, tel. 736 448 468. Děkuji uctivě, P. Tomáš Káňa.