Bohoslužby 17. 2. 2019 - 24. 2. 2019

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
17.02.19 
6. neděle v mezidobí Babice 07:15 Za farníky
Spytihněv 08:45 Za zemřelé Jiřinu a Aloise Tomaštíkovy, zemřelého syna a za živou a zemřelou rodinu
Halenkovice 10:15 Za zemřelé rodiče z obou stran, živou rodinu Kociánovu a duše v očistci
Pondělí
18.02.19 
   
Úterý
19.02.19 
       
Středa
20.02.19 
  Halenkovice 17:30 Za zemřelého bratra, rodiče, duše v očistci a prosba o Boží požehnání pro živou rodinu
Čtvrtek
21.02.19 
  Spytihněv 17:30 Za živé a zemřelé členy živého růžence a jejich rodiny
Pátek
22.02.19 
SV Stolec sv. Petra Babice 18:00 Za zemřelou rodinu Tománkovu a Kučerovu
Sobota
23.02.19 
PA Polykarp Spytihněv 08:00 Na poděkování za 70 let života, za zemřelé rodiče a prosba o dar zdraví pro celou rodinu
Neděle
24.02.19 
7. neděle v mezidobí Babice 07:15 Na poděkování Pánu Bohu za dožití 80-ti let a prosba o další Boží ochranu
Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Na poděkování za 85 let života, za dar zdraví a Boží požehnání do dalších let a k Panně Marii za přímluvu u Pána Boha pro živou rodinu
  • Babice - Vždy o poslední neděli v měsíci, tedy i v únoru jste zváni na KAFARU na faru.
  • Halenkovice - Setkání farní rady v Halenkovicích bude ve středu 20. února 2018 po mši svaté na faře.
  • Spytihněv, Halenkovice, Babice
    • V neděli 24. února bude SBÍRKA SVATOPETRSKÝ HALÉŘ na misijní dílo papeže.
    • Ještě jsou 2 volná místa pro dovolenou v Dolomitech s farností Otrokovice, bližší informace podá P. Tomáš.
    • Velmi Vás prosím, v případě zařizování pohřbu kontaktujte nejprve pana faráře, tel. 736 448 468. Děkuji uctivě, P. Tomáš Káňa.