Bohoslužby 21. 6. - 28. 6. 2020

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
21.6.20 
12. mezidobí Babice 07:15 Za farníky
Spytihněv 08:45 Za živé a zemřelé členy živého růžence a jejich rodiny
Halenkovice 10:15 Za zemřelou rodinu Zapletalovu a Jamborovu, za dar zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu
Pondělí
22.6.20
     
Úterý
23.6.20
  Halenkovice 15:00 Pohřební mše za Rudolfa Pospíšila
Středa
24.6.20
SL Narození Jana Křtitele Halenkovice 18:00 Za zemřelého Jaroslava Kadlečíka, za zemřelé rodiče a živou rodinu
Čtvrtek
25.6.20
  Spytihněv 17:30 Za zemřelé Marii a Františka Lanšperkovy, 2 rodiče a přátele a Boží ochranu pro živou rodinu
Pátek
26.6.20
  Babice 18:00 Za zemřelou a živou rodinu Klajnovu a Koudelníčkovu
Sobota
27.6.20
  Spytihněv 08:00 Za zemřelého syna a manžela Jakordovy (Jakvrdovy?)
Halenkovice   Křest
Neděle
28.6.20 
13. mezidobí Babice 07:15  
Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Za zemřelého manžela Františka, rodiče z obou stran, za Františku Slavíkovou, duše v očistci a Boží požehnání pro celou rodinu

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice - Z důvodu pandemie jsou bohoslužby omezeny následovně:

  • Po vstupu do kostela si všichni povinně dezinfikují ruce a mají na ústech a nosu roušku.
  • Nepoužíváme svěcenou vodu (znamení kříže lze vykonat nad kropenkou), není pozdravení pokoje.
  • Svaté přijímání je lépe přijímat na ruku, Eucharistii si pak podáváte sami pod roušku.
  • Vzadu v kostele jsou přihlášky do náboženství pro nový školní rok. Vyplněné odevzdejte, prosím, o. Tomášovi.

 

Babice

  • V neděli 28. 6. bude po mši svaté Kafara – setkání na faře.

 

Halenkovice (Spytihněv, Babice)

  • Ve čvrtek 25. června v 18:00 h jste zváni na faru na zajímavé povídání Ing. Antonína Slavíka o halenkovické kapličce Na kopci.

 

Neváhejte kontaktovat P. Tomáše v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) na tel. 736 448 468.

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!