Bohoslužby 19. 7. - 26. 7. 2020

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
19.7.20 
16. mezidobí Babice 07:15 Za nemocnou osobu a živou rodinu
Spytihněv 08:45  
Halenkovice 10:15 Za farníky
Pondělí
20.7.20
       
Úterý
21.7.20
       
Středa
22.7.20
SV Magdaléna Halenkovice 18:00 Za zemřelé rodiče, bratra a celou zemřelou a živou rodinu
Čtvrtek
23.7.20
SV Brigita  Spytihněv 17:30  
Pátek
24.7.20
  Babice 18:00 Za zemřelého Josefa a Františku Vandovi
Sobota
25.7.20
SV Jakub apoštol Spytihněv 08:00 Za zemřelou a živou rodinu Navrátilovu
Babice   Křest
Neděle
26.7.20 
17. mezidobí Babice 07:15 Za farníky
Spytihněv 08:45 Za zemřelou Annu Valentovou, manžela, duše v očistci a živou rodinu
Halenkovice 10:15 Za zemřelého syna, rodiče z obou stran a za živou rodinu

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice - Z důvodu pandemie jsou bohoslužby omezeny následovně:

  • Po vstupu do kostela si všichni povinně dezinfikují ruce.
  • Nepoužíváme svěcenou vodu (znamení kříže lze vykonat nad kropenkou), není pozdravení pokoje.
  • Svaté přijímání je lépe přijímat na ruku,
  • Vzadu v kostele jsou přihlášky do náboženství pro nový školní rok. Vyplněné odevzdejte, prosím, o. Tomášovi.

 

Babice

  • Občanské sdružení pro výstavbu kaple v Kudlovicích prosí o finanční pomoc.
  • Sbírka v kostele v Babicích se bude konat v neděli 26. 7. 2020. Všem dárcům předem upřímné Pán Bůh zaplať.

 

Spytihněv

  • Velké poděkování za fungující plánované služby kostelníků, lektorů, uklízeček kostela, sborů a schol, dále za služby varhaníků, květinářek, ministrantů. A není od věci udělat plán na uklízení společných prostor fary (zvláště se prosí ti lidé, kteří faru používají – scholy, společenství matek, mládež). Děkuji předem za přijetí návrhu, o. Tomáš

 

Neváhejte kontaktovat P. Tomáše v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) na tel. 736 448 468.

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!