Bohoslužby 22. 11. - 29. 11. 2020

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
22.11.20 
34. mezidobí
SL Ježíše Krista Krále
Babice 07:15 Za zemřelého Jiřího Hubáčka a zemřelou a živou rodinu Hubáčkovu a Boudovu
Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Za zemřelé rodiče Čevorovy, rodiče z obou stran, za Františku Slavíkovou a Boží požehnání pro celou rodinu
Pondělí
23.11.20
       
Úterý
24.11.20
PA Ondřej Dung-Lac      
Středa
25.11.20
  Halenkovice 17:00 Na daný úmysl
Čtvrtek
26.11.20
  Spytihněv 17:30 Za zemřelého Josefa Valentu, 2 manželky, za zemřelou a živou rodinu a duše v očistci
Pátek
27.11.20
  Babice 18:00 Za zemřelé rodiče Mihalovy, jejich rodiče, dcery Marii a Františku, zetě Josefa a rod. Bednaříkovy
Halenkovice   Pohřební mše svatá
Sobota
28.11.20
  Spytihněv 08:00 Na daný úmysl
Neděle
29.11.20 
1. neděle adventní Babice

07:15

 
Spytihněv 08:45 Za zemřelého manžela a živou rodinu
Halenkovice 10:15 Za farníky

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

  • V neděli 29. 11. bude při každé mši svaté žehnání adventních věnců.
  • Kvůli pandemii je možné bohoslužby odsloužit od pondělí s účastí 20-ti věřících.
  • Pro získání odpustků pro duše v očistci v měsíci listopadu – viz instrukce z Říma a stručné shrnutí o. Tomáše.

Neváhejte kontaktovat P. Tomáše v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) na tel. 736 448 468.

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!

 

Spytihněv

  • Farnost Spytihněv má díky Anežce J. nové webové stránky: spytihnev-farnost.webnode.cz

 

Halenkovice

  • Hledají se další vhodní kandidáti na službu kostelníka.

 

Kudlovice

  • V neděli 22. 11. na obecním úřadě výroba adventních věnců(?) a v sobotu 28. 11. v 16:00 h žehnání adventních věnců u Strmenských(?).

 

Vzhledem k trvajícímu nouzovému stavu se připomíná možnost darů jednotlivým farnostem na jejich účty:

  • Římskokatolická farnost Babice, č.ú. 4059187349/0800
  • Římskokatolická farnost Spytihněv, č.ú. 1405256359/0800
  • Římskokatolická farnost Halenkovice, č.ú. 1405320349/0800

Upřímné Pán Bůh zaplať za Vaše modlitby, pomoc a peněžní dary.