Bohoslužby 13. 12. - 20. 12. 2020

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
13.12.20 
3. neděle adventní Babice 07:15 Za zemřelé manžele Snopkovy, za manžele Rajmicovy, za zemřelou a živou rodinu
Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Za zemřelou rodinu Manciakovu a Zapletalovu a prosba o dar zdraví pro živou rodinu
Pondělí
14.12.20
PA Jan od +      
Úterý
15.12.20
      Za zemřelého Mariuše Kwieka
Středa
16.12.20
  Halenkovice 17:00 Za zemřelou rodinu Železníkovu, Bochezovu a Františku Kocholatou
Čtvrtek
17.12.20
  Spytihněv 13:00 Pohřební mše
Halenkovice 15:00 Pohřební mše
Spytihněv 17:30 Za zemřelou Jarmilu Píštkovu a syna
Pátek
18.12.20
  Babice 18:00 Za zemřelé rodiče Ferdinanda a Anežku Čevelovy, za zemřelou Věrku Krajčovou a za zemřelou Hanku Ryzí
Sobota
19.12.20
  Spytihněv 07:00
!!!!!
Prosba o uzdravení vnučky a za živou rodinu
Neděle
20.12.20 
4. neděle adventní Babice 07:15 Na poděkování Pánu Bohu za dožití 50 let života s prosbou o další Boží ochranu
Spytihněv 08:45 Za zemřelého Jaroslava Ulmana, manželku Marii, za nemocnou osobu a za zemřelou a živou rodinu
Halenkovice 10:15 Za zemřelého P. Zlámala

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

  • Kvůli pandemii je možné bohoslužby sloužit s účastí 30 procent míst k sezení, společně se nezpívá.
  • A vánoční svatá zpověď nebude společná. Využijte příležitosti půl hodiny přede mší svatou ve všední dny.

Neváhejte kontaktovat P. Tomáše v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) na tel. 736 448 468.

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!

 

Spytihněv

  • Farnost Spytihněv má webové stránky: spytihnev-farnost.webnode.cz A na nich se můžete každou neděli zapojit (děti i rodiče) do adventního kalendáře, můžete zaslat i fota nebo krátké video na email scholy. Je tam i pastýřský list biskupa Mikuláše pro děti.
  • 19. prosince v 7:00 h bude rorátní mše svatá bez snídaně na faře.

 

Halenkovice

  • Hledají se další vhodní kandidáti na službu kostelníka.

 

Vzhledem k trvajícímu nouzovému stavu se připomíná možnost darů jednotlivým farnostem na jejich účty:

  • Římskokatolická farnost Babice, č.ú. 4059187349/0800
  • Římskokatolická farnost Spytihněv, č.ú. 1405256359/0800
  • Římskokatolická farnost Halenkovice, č.ú. 1405320349/0800

Upřímné Pán Bůh zaplať za Vaše modlitby, pomoc a peněžní dary.