Bohoslužby 20. 12. - 27. 12. 2020

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
20.12.20 
4. neděle adventní Babice 07:15 Na poděkování Pánu Bohu za dožití 50 let života s prosbou o další Boží ochranu
Spytihněv 08:45 Za zemřelého Jaroslava Ulmana, manželku Marii, za nemocnou osobu a za zemřelou a živou rodinu
Halenkovice 10:15 Za zemřelého P. Zlámala
Pondělí
21.12.20
       
Úterý
22.12.20
       
Středa
23.12.20
       
Čtvrtek
24.12.20 
Štědrý den Halenkovice 16:00 Za děti a rodiny naší farnosti
Babice 20:00 Za zemřelou Marii Gablasovu a za živou rodinu
Spytihněv 22:00 Za farníky
Pátek
25.12.20 
SL Narození Páně Babice 07:15  
Spytihněv 08:45 Na úmysl dárce
Halenkovice 10:15 Za zemřelou a živou rodinu Sklenaříkovu a Poláškovu
Sobota
26.12.20 
SV Štěpán Babice 07:15  
Spytihněv 08:45 Na úmysl dárce
Halenkovice 10:15 Za redakční rady farních periodik
Neděle
27.12.20 
SV Svatá rodina Babice 07:15 Za zemřelé Růženu a Josefa Kobíkovy a celou živou rodinu
Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Na poděkování za přijatá dobrodiní, prosba o dar víry a zdraví pro celou rodinu

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

  • Kvůli pandemii je možné bohoslužby sloužit s účastí 20 % míst k sezení, společně se nezpívá.
  • Při mši svaté na svátek Svaté rodiny bude obnova manželských slibů.

Neváhejte kontaktovat P. Tomáše v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) na tel. 736 448 468.

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!

 

Babice

  • 23. 12. dopoledne bude úklid a výzdoba kostela a také návštěva nemocných se zpíváním koled (děti a mládež)???.

 

Halenkovice

  • Hledají se další vhodní kandidáti na službu kostelníka.

 

Vzhledem k trvajícímu nouzovému stavu se připomíná možnost darů jednotlivým farnostem na jejich účty:

  • Římskokatolická farnost Babice, č.ú. 4059187349/0800
  • Římskokatolická farnost Spytihněv, č.ú. 1405256359/0800
  • Římskokatolická farnost Halenkovice, č.ú. 1405320349/0800

Upřímné Pán Bůh zaplať za Vaše modlitby, pomoc a peněžní dary.