Bohoslužby 4. 10. - 11. 10. 2020

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
4.10.20 
27. mezidobí Babice 07:15 Za zemřelé a živé Františky rodiny Maňáskovy, Čevelovy a Šuranské
Spytihněv 08:45 Za zemřelou a živou rodinu Sedlářovu a Dubovskou
Halenkovice 10:15 Za farníky a poděkování za úrodu
Pondělí
5.10.20
     
Úterý
6.10.20
Kudlovice 17:00 Mše svatá v kapli – z andělů str.
Středa
7.10.20
PA PM Růžencová Halenkovice 18:00 Za rodinu Lukášovu, Vítkovu a Zbrankovu
Čtvrtek
8.10.20
Spytihněv 17:30 Za Antonína a Karlu Kadlečíkovy, za zemřelou a živou rodinu a duše v očistci
Pátek
9.10.20
Babice 18:00 Za zemřelého P. Františka Čevelu, zemřelé rodiče, sourozence a živou rodinu
Sobota
10.10.20
  Spytihněv 08:00 Za zemřelou manželku Vlastimilu, 2 zemřelé rodiče a za živou rodinu
Neděle
11.10.20 
28. mezidobí Babice 07:15 Za zemřelé rodiče Snopkovy, živou rodinu Mitáčkovu a Šurmanskou a nemocnou osobu
Spytihněv 08:45 Za farníky - hody
Halenkovice 10:15 Za zemřelé rodiče, za zemřelou i živou rodinu Horákovu

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

SETKÁNÍ S RODIČI DĚTÍ, KTERÉ MAJÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 PŘISTOUPIT K 1. SVATÉMU PŘIJÍMÁNÍ (PRVOKOMUNIKANTŮ), SE USKUTEČNÍ VE ČTVRTEK 15. ŘÍJNA V 17:30 H V KOSTELE VE SPYTIHNĚVI PŘI MŠI SVATÉ, NA ZÁVĚR MŠE SVATÉ BUDOU DELŠÍ OHLÁŠKY – INFORMACE

Z důvodu pandemie jsou bohoslužby omezeny následovně:

  • Nezpíváme. Používáme roušky.
  • Po vstupu do kostela si všichni povinně dezinfikují ruce.
  • Nepoužíváme svěcenou vodu (znamení kříže lze vykonat nad kropenkou), není pozdravení pokoje.
  • Svaté přijímání je lépe přijímat na ruku, KDO PŘIJÍMÁ DO ÚST, AŤ JDE, PROSÍM, AŽ NA KONEC ŘADY.

Neváhejte kontaktovat P. Tomáše v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) na tel. 736 448 468.

 

Babice

  • V pátek 25. 10. 2020 bude po mši svaté setkání farní rady na faře.

 

Spytihněv

  • Hodová mše svatá bude v neděli 11. října v 8:45 h.
  • Setkání farních rad tří děkanátů se uskuteční v pátek 16. října v 18.00 h ve Zlíně.

 

Halenkovice

  • Hledají se další vhodní kandidáti na službu kostelníka. A také je potřeba posílit skupinu uklízeček.
  • Při mši svaté v neděli 4. října bude poděkování za úrodu.
  • Setkání farních rad tří děkanátů se uskuteční v pátek 16. října v 18.00 h ve Zlíně.

 

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!