Bohoslužby 9. 8. - 16. 8. 2020

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
9.8.20 
19. mezidobí Babice 07:15 Za zemřelé rodiče Čevelovy, syny, snachu, zetě a vnučku
Spytihněv 08:45 Za zemřelou a živou rodinu Skácelovu a Štěpaníkovu
Halenkovice 10:15 Za farníky
Pondělí
10.8.20
SV Vavřinec Babice 15:00 Pohřební mše svatá
Úterý
11.8.20
PA Klára Kudlovice 17:00 Mše svatá a návštěva nemocných
Středa
12.8.20
  Halenkovice 18:00 Na poděkování za přijatá dobrodiní a prosba o Boží požehnání pro rodiny Kalivodovu a Němcovu
Čtvrtek
13.8.20
  Spytihněv 17:30 Za zemřelé Josefa a Boženu Tomaštíkovy, za dceru a 2 rodiče
Pátek
14.8.20
PA Maxmilián Maria Kolbe Babice 18:00 Za zemřelého Martina Vašíčka, zemřelé rodiče a živou rodinu
Sobota
15.8.20
SL PM Spytihněv 08:00 Za zemřelé Josefa Valentu, 2 manželky, živou rodinu a duše v očistci
Neděle
16.8.20
Slavnost Nanebevzetí PM Babice 07:15 Za zemřelou Helenu Tománkovou a zemřelé rodiče z obou stran
Spytihněv 15:00 Za farníky – poutní mše sv.
Halenkovice 10:15 Za zemřelého Vlastika Horku, maminku, jeho rodiče a živou rodinu

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

  • V neděli 16. 8. oslavíme ve všech farnostech slavnost Nanebevzetí PM a bude spojená se žehnáním bylin.
  • Ve Spytihněvi bude v neděli mše svatá až v 15:00 hod. a po mši svaté jste zváni na občerstvení na farní zahradě.
  • Vzadu v kostele jsou přihlášky do náboženství pro nový školní rok. Vyplněné odevzdejte, prosím, o. Tomášovi.

Z důvodu pandemie jsou bohoslužby omezeny následovně:

  • Po vstupu do kostela si všichni povinně dezinfikují ruce.
  • Nepoužíváme svěcenou vodu (znamení kříže lze vykonat nad kropenkou), není pozdravení pokoje.
  • Svaté přijímání je lépe přijímat na ruku,
  • Používáme roušky při shromáždění nad 100 lidí.

Neváhejte kontaktovat P. Tomáše v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) na tel. 736 448 468.

 

Kudlovice

V úterý bude v 17:00 h mše svatá a návštěva nemocných. V pátek bude poutní zájezd na Sv. Hostýn.

 

Babice

  • Návštěva nemocných bude ve čtvrtek výjimečně od 10:00 hodin.

 

Spytihněv

  • Návštěva nemocných bude ve středu od 9:00 hodin.

 

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!