Bohoslužby 9. 2. -16. 2. 2020

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
9.2.20 
5. mezidobí
Pomazání nemocných
Babice 07:15 Za zemřelého Josefa a Marii Bříšťalovy, sourozence, dvoje rodiče a živou rodinu
Spytihněv 08:45 Za zemřelé a živé dobrodince
Halenkovice 10:15 Za farníky
Pondělí
10.2.20
PA Scholastika      
Úterý
11.2.20
PA PM Lurdská Kudlovice 17:00 Mše a pomazání nemocných
Středa
12.2.20 
PA Agáta Halenkovice 17:00 Za zemřelou rodinu Železníkovu, Bochezovu a za živou rodinu
Čtvrtek
13.2.20
Spytihněv 17:30 Za zemřelého Karla Dobrůška
Pátek
14.2.20
Babice 18:00 Za zemřelého Viktora Palánka, rodiče z obou stran a živou rodinu
Sobota
15.2.20
PA PM Spytihněv 08:00
Neděle
16.2.20 
6. mezidobí Babice 07:15 Za farníky
Spytihněv 08:45 Za zemřelé rodiče Janečkovy, syna a dceru
Halenkovice 10:15 Za zemřelé rodiče z obou stran, živou rodinu Kociánovu a duše v očistci

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

  • V neděli 9. února se bude při mších svatých udělovat svátost pomazání nemocných.
  • V neděli 16. února si s sebou do kostela přineste propisku – pro volby jednoho člena ekonomické rady.
  • V případě zařizování pohřbu kontaktujte pana faráře, tel. 736 448 468.

 

Kudlovice

  • V úterý bude v 17:00 h mše svatá s pomazáním nemocných.

 

Babice

  • V pátek od 9:00 h bude návštěva nemocných (+ pomazání nemocných).

 

Spytihněv

  • Ve středu od 9:00 h bude návštěva nemocných (+ pomazání nemocných)
  • Kdo bude psát farní kroniku od 1. 1. 2020? (paní Marie K. po 15. letech – za což jí přináleží velké poděkování – z osobních důvodů s touto službou pro farnost končí.) Přihlaste se, prosím, u P. Tomáše.

 

Halenkovice

  • Středeční mše sv. jsou v zimním období na faře.