Bohoslužby 7. 3. - 14. 3. 2021

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
7.3.21 
3. postní Babice 07:15 Na poděkování za dožití 75 let s prosbou o další Boží ochranu
Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Za zemřelé rodiče Kalivodovy, bratry Antonína, Václava a za duše v očistci
Pondělí
8.3.21
       
Úterý
9.3.21
     
Středa
10.3.21
  Halenkovice 17:00 Prosba za ochranu a pomoc sv. Ducha při výkonu povolání
Čtvrtek
11.3.21 
  Spytihněv 17:30  
Pátek
12.3.21 
  Babice 18:00 Za zemřelou Františku Vandovou, manžela, syna Zdenka a rodiče z obou příbuzeneckých stran
Sobota
13.3.21.
  Spytihněv 08:00 Na jistý dobrý úmysl
Neděle
14.3.21 
4. postní Babice 07:15 Za živou a zemřelou rodinu Koerberovu a duše v očistci
Spytihněv 08:45  
Halenkovice 10:15 Za farníky

Spytihněv, Halenkovice, Babice

  • Haléř sv. Petra BA 4710 Kč, SP 8715 Kč, HA 3627 Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať jménem potřebných.
  • Kvůli pandemii je možné bohoslužby sloužit s účastí 10 % míst k sezení, společně se nezpívá. Bohoslužby se lze zúčastnit i mimo svou vesnici (z Kudlovic lze přijít do Babic, vemte s sebou náležité potvrzení.)
  • Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) nejprve o. Tomáše na tel. 736 448 468.

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!

 

Babice

  • Křížové cesty + adorace s požehnáním vždy v neděli ve 14:00 h

 

Spytihněv

  • Křížové cesty vždy půl hodiny přede mší svatou.

 

Halenkovice

  • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.
  • Křížové cesty vždy ve středu v 16:30 a v neděli v 15:00.

 

Namísto nedělní sbírky lze zaslat dary farnostem na jejich účty:

  • Římskokatolická farnost Babice, č.ú. 4059187349/0800
  • Římskokatolická farnost Spytihněv, č.ú. 1405256359/0800
  • Římskokatolická farnost Halenkovice, č.ú. 1405320349/0800

Upřímné Pán Bůh zaplať za Vaše modlitby, pomoc a peněžní dary.