Bohoslužby 27. 6. - 4. 7. 2021

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
27.6.21 
13. neděle v mezidobí Babice 07:15 Na poděkování Pánu Bohu za dar zdraví a Boží požehnání
Spytihněv 08:45 Za Zdeňka Skříčka a živou a zemřelou rodinu
Halenkovice 10:15 Za zemřelou rodinu Gabryšovu a Gabrielovu a za dar zdraví pro živou rodinu
Pondělí
28.6.21
PA Irenej Babice 15:00 Pohřeb pana Vratislava Bureše
Úterý
29.6.21
SL Petr a Pavel Kudlovice 17:00 Mše sv. v kapli
Středa
30.6.21
  Halenkovice 18:00 Za zemřelého o. Zlámala
Čtvrtek
1.7.21
  Spytihněv 17:30 Za zemřelé Antonína Čevelu a Františku Čevelovou, dvoje rodiče a Boží ochranu pro celou živou rodinu
Pátek
2.7.21
  Babice 18:00 Za zemřelé Marii a Aloise Škrabalovy, zemřelou dceru Marii, zemřelého zetě Jaroslava a rodiče z obou stran
Sobota
3.7.21
  Spytihněv 08:00 Bohoslužba slova se sv. přijímáním
Neděle
4.7.21 
14. neděle v mezidobí Babice 09:00
ZMĚNA
Za farníky
Spytihněv 08:45 Za zemřelé Jiřinu Tomaštíkovou, manžela, syna a živou a zemřelou rodinu Tomaštíkovu, Hnatyšanovu a Řezníčkovu
Halenkovice 10:15 Za zemřelou Františku Horníčkovu a za Boží požehnání pro živou rodinu

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

 • Pro bohoslužby platí následující podmínky: ochranný prostředek dýchacích cest, jestliže se bohoslužby zúčastní více než 10 osob; rozestupy 2 m (s výjimkou členů domácnosti); dezinfekce rukou
 • Prosím, doprovázejme v modlitbě o. Tomáše i všechny, kteří mu pomáhají
 • Po dobu rekonvalescence o. Tomáše kontaktujte, prosím, v případě potřeby (pohřby, příprava ke svátostem atd.) j. Pavla na tel. 733 741 946.
 • Je-li v ohláškách uveden úmysl mše sv., znamená to, že bude odsloužena, jinak je uvedena bohoslužba slova.
 • O. Tomáš rád po předchozí domluvě odslouží mši sv. na daný úmysl soukromě.
 • 18. 9. 2021 proběhne národní svatoludmilská pouť na Tetíně, jíž bude předsedat legát papeže Františka. Biskupové zvou věřící k účasti.

 

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!

 

Babice

 • Po úterní mši sv. navštíví o. Tomáš nemocné v Kudlovicích.
 • K 1. 7. 2021 má být jmenován administrátorem naší farnosti P. Stanislav Matyáš, který k nám bude dojíždět z Huštěnovic. Důvodem ke změně je zdravotní stav o. Tomáše.
 • Za 14 dnů oslavíme patrony naší farnosti a současně poděkujeme o. Tomášovi za jeho službu. Poutní mše sv. bude v neděli 4. 7. v 9:00 h, po ní bude setkání na farní zahradě (nebo na faře – podle počasí).

 

Spytihněv, Halenkovice

 • Vyplňujte, prosím, dětem přihlášky do náboženství pro školní rok 2021/2022 (jsou vzadu v kostele nebo na webovkách farnosti) a odevzdejte je na faře ve Spytihněvi.

 

Halenkovice

 • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.