Bohoslužby 11. 4. - 18. 4. 2021

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
11.4.21 
2. neděle velikonoční Babice 07:15 Za zemřelou Marii Janečkovu, za zemřelého otce Josefa a za zemřelou a živou rodinu
Spytihněv 08:45 Za zemřelé rodiče Kučerovy, syna a živou rodinu a jejich zemřelé sourozence
Halenkovice 10:15 Za zemřelé rodiče Čevorovy, rodiče z obou stran, za Františku Slavíkovou a BO pro celou rodinu
Pondělí
12.4.21
       
Úterý
13.4.21
       
Středa
14.4.21
  Kudlovice 17:00  
Halenkovice 18:00 Za zemřelé rodiče, manžela, sestru, švagra, duše v očistci a Boží požehnání pro živou rodinu
Čtvrtek
15.4.21
  Spytihněv 17:30 Za zemřelého Aloise Tomaštíka, manželku, syna, živou a zemřelou rodinu Tomaštíkovu a Hnatyšánovu
Pátek
16.4.21 
  Babice 18:00 Za zemřelé Josefa a Marii Bříštělovy, jejich sourozence, dvoje rodiče a živou rodinu
Sobota
17.4.21
  Spytihněv 08:00 Za zemřelé Vojtěcha a Johanu Čevelovy, dva syny, živou a zemřelou rodinu Čevelovu a Šiškovu
Neděle
18.4.21 
3. neděle velikonoční Babice 07:15 Za zemřelé Františka a Marii Talašovy, živou a + rod. Talašovu a Ondrouškovu a DO
Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Za brzké uzdravení o. Tomáše

Spytihněv, Halenkovice, Babice

  • Prosím, doprovázejme v modlitbě o. Tomáše i všechny, do jejichž rukou je svěřen.
  • Kvůli pandemii je možné bohoslužby sloužit s účastí 10 % míst k sezení, společně se nezpívá.
  • Po dobu nepřítomnosti o. Tomáše kontaktujte, prosím, v případě potřeby (pohřby, příprava ke svátostem atd.) j. Pavla na tel. 733 741 946.

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!

 

Spytihněv

  • Připravuje se farní tábor od 1. do 7. srpna 2021 na faře v Tlumačově. Bližší informace viz plakátek i webovky farnosti.

 

Halenkovice

  • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.
  • Mše sv. v neděli 25.dubna v 10:00 hodin.