Bohoslužby 9. 5. - 16. 5. 2021

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
9.5.21 
6. neděle velikonoční Babice 07:15 Za zemřelého Vladimíra Botka, zemřelou rodinu Navrátilovu a Botkovu
Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Za zemřelou Alenu Juřenovu a rodinu Juřenovu a Vičánkovu
Pondělí
10.5.21
       
Úterý
11.5.21
  Kudlovice 17:00 Bohoslužba slova se sv. přijímáním
Středa
12.5.21
  Spytihněv 15:00 Pohřeb pana Františka Snopka
Halenkovice 18:00 Bohoslužba slova se sv. přijímáním
Čtvrtek
13.5.21
SL Nanebevstoupení Páně Spytihněv 17:30 Mše sv. (úmysl zatím volný)
Pátek
14.5.21
SV Matěj Babice 18:00 Za zemřelého Vladimíra Botka a živou rodinu
Sobota
15.5.21
  Spytihněv 08:00 Za zemřelé rodiče a živou rodinu
Neděle
16.5.21 
7. neděle velikonoční Babice 07:15 Za zemřelého P. Františka Adamce a zemřelého P. Zdeňka Zlámala
Spytihněv 08:45 Za Antonína Kadlečíka a rodiče Karlu a Antonína
Halenkovice 10:15 Za farníky

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

 • Od 26. 4. 2021 platí pro bohoslužby následující podmínky: ochranný prostředek dýchacích cest; rozestupy 2 m (s výjimkou členů domácnosti); dezinfekce rukou. Společný zpěv je možný, počet osob omezen není!
 • Prosím, doprovázejme v modlitbě o. Tomáše i všechny, kteří mu pomáhají
 • Po dobu rekonvalescence o. Tomáše kontaktujte, prosím, v případě potřeby (pohřby, příprava ke svátostem atd.) j. Pavla na tel. 733 741 946.
 • Je-li v ohláškách uveden úmysl mše sv., znamená to, že bude odsloužena, jinak je uvedena bohoslužba slova.
 • Prosíme členy rad, pokud tak zatím neučinili, aby písemné návrhy k pastorační vizi farnosti předali panu Vítu T. (Spyt.) a paní Miriam L. (Hal.)

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!

 

Babice, Kudlovice

 • Od pondělí do čtvrtka se budeme setkávat v 18:00 k modlitbě růžence, na kterou naváže v 18:30 májová pobožnost (četba, litanie). Po páteční bohoslužbě bude litanie.
 • V Kudlovicích se konají májové pobožnosti od pondělí do pátku v 19:00 v kapli.

 

Spytihněv

 • Májové pobožnosti budou v pondělí, ve středu a v pátek od 17:00 h (čtení, desátek růžence s dětmi, litanie). Po celý měsíc budou přítomné děti dostávat kytičky, kterými budou společně zdobit obrázek Panny Marie. Po čtvrteční a sobotní bohoslužbě budou litanie.

 

Halenkovice

 • Zveme vás na májové pobožnosti, které se budou konat v našem kostele každou středu po mši svaté a k modlitbě růžence půl hodiny přede mší sv. ve středu a neděli.
 • Každou sobotu od 18 hodin budeme číst v kostele z knihy V. Renče Májové úvahy a modlit se růženec.
 • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.