Bohoslužby 23. 5. - 30. 5. 2021

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
23.5.21 
SL Seslání Ducha svatého Babice 07:15 Za zemřelého Vladimíra Hejdu, živou a zemřelou rodinu
Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Za zemřelého Miroslava Nedbálka, rodiče z obou stran, dar víry a Boží požehnání pro živou rodinu Březíkovu a Nedbálkovu
Pondělí
24.5.21
PA Panny Marie, Matky církve      
Úterý
25.5.21
 
Středa
26.5.21
PA Filip Neri Halenkovice 18:00 Bohoslužba slova se sv. přijímáním
Čtvrtek
27.5.21
SV Ježíše Krista, nejvyššího a věčného velekněze Spytihněv 17:30 Za zemřelé rodiče Štěpánovy, živou a zemřelou rodinu
Pátek
28.5.21
Babice 18:00 Bohoslužba slova se sv. přijímáním
Sobota
29.5.21
  Spytihněv 08:00 Za zemřelé Josefa a Johanu Mikulkovy, za živou a zemřelou rodinu Lanšperkovu, Mikulkovu a Štěpaníkovu
Neděle
30.5.21 
SL Nejsvětější Trojice Babice 07:15 Mše sv. (zatím volný úmysl)
Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Za Boží požehnání pro vnoučata a jejich rodiče

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

 • Od 26. 4. 2021 platí pro bohoslužby následující podmínky: ochranný prostředek dýchacích cest; rozestupy 2 m (s výjimkou členů domácnosti); dezinfekce rukou. Společný zpěv je možný, počet osob omezen není!
 • Prosím, doprovázejme v modlitbě o. Tomáše i všechny, kteří mu pomáhají
 • Po dobu rekonvalescence o. Tomáše kontaktujte, prosím, v případě potřeby (pohřby, příprava ke svátostem atd.) j. Pavla na tel. 733 741 946.
 • Je-li v ohláškách uveden úmysl mše sv., znamená to, že bude odsloužena, jinak je uvedena bohoslužba slova.
 • O. Tomáš rád po předchozí domluvě odslouží mši sv. na daný úmysl soukromě.

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!

 

Babice, Kudlovice

 • Od pondělí do čtvrtka se budeme setkávat v 18:00 k modlitbě růžence, na kterou naváže v 18:30 májová pobožnost (četba, litanie). Po páteční bohoslužbě bude litanie.
 • V Kudlovicích se konají májové pobožnosti od pondělí do pátku v 19:00 v kapli.

 

Spytihněv

 • Prosíme, aby členové rady odevzdali podněty k pastorační vizi farnosti do 7. 6. 2021 panu Vítu T.
 • Májové pobožnosti budou v pondělí, ve středu a v pátek od 17:00 h (čtení, desátek růžence s dětmi, litanie). Po celý měsíc budou přítomné děti dostávat kytičky, kterými budou společně zdobit obrázek Panny Marie. Po čtvrteční a sobotní bohoslužbě budou litanie.

 

Halenkovice

 • Prosíme, aby členové rady odevzdali podněty k pastorační vizi farnosti do 7. 6. 2021 paní Miriam L.
 • Zveme vás na májové pobožnosti, které se budou konat v našem kostele každou středu po mši svaté a k modlitbě růžence půl hodiny přede mší sv. ve středu a neděli.
 • Každou sobotu od 18 hodin budeme číst v kostele z knihy V. Renče Májové úvahy a modlit se růženec.
 • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.