Bohoslužby 3. 1. - 10. 1. 2021

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
3.1.21 
Mše sv. ze Zjevení Páně Babice 07:15 Za všechny farníky, kteří konají služby pro náš kostel
Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Za Ludmilu a Antonína Vičánkovy a duše v očistci
Pondělí
4.1.21
     
Úterý
5.1.21
       
Středa
6.1.21
SL Zjevení Páně Halenkovice 17:00 Bohoslužba slova s Eucharistií
Čtvrtek
7.1.21 
Spytihněv 17:30 Bohoslužba slova s Eucharistií
Pátek
8.1.21 
Babice 18:00 Bohoslužba slova s Eucharistií
Sobota
9.1.21.
Spytihněv 08:00 Bohoslužba slova s Eucharistií
Neděle
10.1.21 
SV Křest Páně Babice 07:15 Za zemřelé Marii a Františka Talaše a za zemřelou a živou rodinu Talašovu, Ondrouškovu a duše v očistci
Spytihněv 08:45
Halenkovice 10:15 Za farníky

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

  • 3. ledna v neděli bude při každé mši svaté žehnání vody, kadidla, křídy a zlatých předmětů.
  • Kvůli pandemii je možné bohoslužby sloužit s účastí 10 % míst k sezení, společně se nezpívá.

Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) nejprve o. Kamila O. na tel. 731 621 205.

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!

 

Halenkovice

  • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.

 

• Vzhledem k trvajícímu nouzovému stavu se připomíná namísto nedělní sbírky možnost darů jednotlivým farnostem na jejich účty:

  • Římskokatolická farnost Babice, č.ú. 4059187349/0800
  • Římskokatolická farnost Spytihněv, č.ú. 1405256359/0800
  • Římskokatolická farnost Halenkovice, č.ú. 1405320349/0800

Upřímné Pán Bůh zaplať za Vaše modlitby, pomoc a peněžní dary.