Bohoslužby 31. 10. - 7. 11. 2021

ve farnostech Spytihněv a Halenkovice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
31.10.21 
31. mezidobí Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Za + Vojtěcha Vičánka a rodiny Vičánkovy a Juřenovy
Pondělí
1.11.21
SL Všech svatých Halenkovice 15:00 Pohřební mše svatá
Spytihněv 17:30 (17:15 svátost smíření)
Úterý
2.11.21
„Dušiček“ Spytihněv 17:30 (17:15 svátost smíření)
Středa
3.11.21
  Halenkovice 17:00 Za + rodiče z obou stran, + bratry a všechny + příbuzné
Čtvrtek
4.11.21
PA Karel Boromejský Spytihněv 09:00 Návštěva nemocných
Pátek
5.11.21
  Spytihněv 16:30 Mše svatá nejen pro děti
Sobota
6.11.21
PA PM Spytihněv 08:00 Za + xxlomíra (nečitelné), za + Jaroslav Stratilovy (7:45 svátost smíření)
Neděle
7.11.21 
32. mezidobí Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Za + manžela, + rodiče z obou stran a za dar zdraví pro cel. ŽR

 

Spytihněv, Halenkovice

 • Pamatujte na možnost získání plnomocných odpustků přivlastnitelných duším v očistci do 8. listopadu včetně.
 • Koordinátoři za naše farnosti pro synodální proces jsou manželé Jaroslav a Kateřina Gieslovi.
 • Ve čtvrtek 11. listopadu bude po mši svaté, tedy v 18:15 h, na faře ve Spytihněvi setkání s rodiči prvokomunikantů (žáků náboženství 3. třídy a vyšších tříd), kteří ještě nebyli u 1. svatého přijímání.
 • Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech nejprve o. Tomáše (pomazání nemocných, pohřeb) na tel. 736 448 468
 • Pro bohoslužby platí následující podmínky: ochranný prostředek dýchacích cest, dezinfekce rukou.

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!

 

Spytihněv

 • Sbírka na misie činila 10 048 Kč a Misijní koláč 12 259 Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. •
 • V neděli 31. října bude odpoledne v 15:00 h dušičková pobožnost na hřbitově.
 • Ve čtvrtek 4. listopadu bude od 9:00 h návštěva nemocných.

 

Halenkovice

 • Sbírka na misie činila 6 930 Kč a Misijní jarmark 11 400 Kč. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
 • V neděli 31. října bude po mši svaté na hřbitově dušičková pobožnost.
 • Hledá se další kostelník či kostelnice.
 • V sakristii je možné koupit sborník modliteb ke sv. Josefovi (cena 20,- Kč).