Bohoslužby 14. 2. - 21. 2. 2021

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
14.2.21 
6. mezidobí Babice 07:15  
Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Za zemřelé rodiče Řemenovské, sestru a duše v očistci
Pondělí
15.2.21
       
Úterý
16.2.21
       
Středa
17.2.21
Popeleční středa Halenkovice 17:00 Na jistý dobrý úmysl a prosba o pomoc Ducha sv. při studiu
Spytihněv 18:30  
Babice 18:00 Bohoslužba slova + popelec
Čtvrtek
18.2.21 
  Babice 14:00 Pohřební mše svatá
Spytihněv 17:30  
Pátek
19.2.21 
  Spytihněv 17:30 Za zemřelého Antonína Čevelu, zemřelou snachu Miroslavu a celou živou rodinu
Sobota
20.2.21.
  Spytihněv 08:00 Na úmysl dárce
Neděle
21.2.21 
1. postní Babice 07:15 Za zemřelého Josefa Lukáše a rod. Albrechtovu a nemocnou osobu
Spytihněv 08:45 Za zemřelé rodiče Janečkovy a za živou rodinu
Halenkovice 10:15 Za farníky

 

Spytihněv, Halenkovice, Babice

 • V neděli 21. 2. 2021 bude sbírka Haléř sv. Petra na papežovo světové misijní dílo.
 • V neděli 14. 2. 2021 se bude udělovat při mši svaté svátost pomazání nemocných (kdo má 60 let a víc nebo kdo je vážně nemocen, podmínka: nemá se zatvrzele setrvávat v těžkém hříchu, proto předem přistoupit ke svátosti smíření, pokud nyní nepřistupujete ke svatému přijímání).
 • Ve středu (den přísného postu!) a v neděli se bude udělovat popelec.
 • Kvůli pandemii je možné bohoslužby sloužit s účastí 10 % míst k sezení, společně se nezpívá.
 • Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) nejprve o. Tomáše na tel. 736 448 468.

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!

 

Babice

 • Křížové cesty + adorace s požehnáním budou v neděli ve 14:00 h.

 

Spytihněv

 • Křížové cesty budou ve čtvrtek v 17:00 h a v neděli v 15:00 h.

 

Halenkovice

 • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.
 • Křížové cesty se nabízí tak, jako loni.

 

• Vzhledem k trvajícímu nouzovému stavu se připomíná namísto nedělní sbírky možnost darů jednotlivým farnostem na jejich účty:

 • Římskokatolická farnost Babice, č.ú. 4059187349/0800
 • Římskokatolická farnost Spytihněv, č.ú. 1405256359/0800
 • Římskokatolická farnost Halenkovice, č.ú. 1405320349/0800

Upřímné Pán Bůh zaplať za Vaše modlitby, pomoc a peněžní dary.