Bohoslužby 29. 8. - 5. 9. 2021

ve farnostech Spytihněv, Halenkovice a Babice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
29.8.21 
22. mezidobí Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Prosba o Boží požehnání a ochranu PM pro děti a vnoučata
Pondělí
30.8.21
       
Úterý
31.8.21
  Spytihněv 14:30 Pohřební mše svatá
Středa
1.9.21
  Halenkovice 18:00 Mše svatá
Čtvrtek
2.9.21
  Spytihněv 17:30 Mše svatá
Pátek
3.9.21
PA Řehoř Veliký      
Sobota
4.9.21
  Spytihněv 08:00 Mše svatá
Spytihněv   Svatební obřad
Neděle
5.9.21 
23. mezidobí Spytihněv 08:45 Poděkování za úrodu (děkovná mše)
Halenkovice 10:15 Za farníky – pontifikální mše svatá ke cti sv. Josefa

 

Spytihněv, Halenkovice

  • V neděli 29. 8. 2021 bude požehnání (i aktovek, batůžků …) do nového školního roku.
  • Vyplňujte, prosím, dětem přihlášky do náboženství pro školní rok 2021/2022 (jsou vzadu v kostele nebo na webovkách farnosti) a odevzdejte je na faře ve Spytihněvi
  • Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech nejprve o. Tomáše (pomazání nemocných, pohřeb) na tel. 736 448 468
  • Pro bohoslužby platí následující podmínky: ochranný prostředek dýchacích cest, jestliže se bohoslužby účastní více než 10 osob; dezinfekce rukou.

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás!

 

Spytihněv

  • Setkání farní rady bude ve čtvrtek 9. 9. 2021 po mši svaté na faře.

 

Halenkovice

  • V neděli 5. 9. 2021 v 10:15 h bude pontifikální mše svatá s opatem z Nové Říše P. Mariánem Rudolfem Kosíkem, OPraem a to ke cti sv. Josefa
  • Setkání farní rady bude ve středu 8. 9. 2021 po mši svaté na faře.