Bohoslužby 27. 02. - 06. 03. 2022

ve farnostech Spytihněv a Halenkovice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
27.02.2022
 
8. mezidobí Spytihněv 08:45 Za farníky
Halenkovice 10:15 Za rodinu Janečkovu, Kodrlovu a za ŽR
Pondělí
28.02.2022
       
Úterý
1.03.2022
       
Středa
2.03.2022
Popeleční středa Halenkovice 16:30 Za + kostelnici Terezii Šubíkovou a jejího + manžela
Čtvrtek
3.03.2022 
  Spytihněv 17:30 Za + manžela, syna a vnuka (17:15 svátost smíření)
Pátek
4.03.2022
  Spytihněv 14:30 Pohřební mše svatá
Sobota
5.03.2022 
  Spytihněv 08:00 7:45 svátost smíření
Neděle
6.03.2022
 
1. postní Spytihněv 08:45 Na poděkování PB za přijatá dobrodiní, dar zdraví, za ŽR a dvoje + rodiče
Halenkovice 10:15 Za + rodiče Řemenovské, sestru a DO

 

Spytihněv, Halenkovice

  • V neděli 27. 2. 2022 je sbírka na pomoc Ukrajině.
  • V neděli 6. 3. 2022 bude sbírka Haléř sv. Petra (na papežské misijní dílo).
  • Pamatujte na přísný půst na Popeleční středu. Znamení popelce se pak bude udělovat i následující 1. neděli postní.
  • Pro bohoslužby platí následující podmínky: ochranný prostředek dýchacích cest; dezinfekce rukou.
  • Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) nejprve o. Tomáše na tel. 736 448 468.

Sv. Rochu (patron proti moru), oroduj za nás! Panno Marie, královno míru, oroduj za nás!

 

Spytihněv

  • Pobožnosti křížové cesty se nabízejí ve čtvrtek v 17:00 hod. a v neděli v 15:00 hod.
  • Náboženství na faře v pátek nebude (pohřeb).

 

Halenkovice

  • Pobožnosti křížové cesty se věřícím nabízejí tak, jako loni.
  • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.
  • Dodejte otci Tomášovi co nejdříve, prosím, požadavky na využití fary, aby se sestavil harmonogram ekonomického vytápění.