Bohoslužby 29. 5. - 5. 6. 2022

ve farnostech Spytihněv a Halenkovice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
29.05.2022
 
7. Velikonoční Spytihněv 08:45 Za + Rudolfa a Anežku Kučerovy, za + a ŽR
Halenkovice 10:15 Prosba o víru, BP, dary D. sv. a ochranu andělů strážných pro vnoučata
Pondělí
30.05.2022
       
Úterý
31.05.2022
SV Navštívení PM      
Středa
01.06.2022
PA Justin Halenkovice 18:00 Za + a ŽR Sedláčkovu a Batouškovu, prosba o dar zdraví a Boží požehnání
Čtvrtek
02.06.2022 
Spytihněv 17:30 17:15 svatá zpověď.
Pátek
03.06.2022
PA Karel Lwanga   16:30 Mše svatá nejen pro děti Za farníky
Sobota
04.06.2022 
  Spytihněv 08:00 7:45 svatá zpověď.
Halenkovice 10:00 1. svatá zpověď pro děti a jiné penitenty
Neděle
05.06.2022
 
Seslání Ducha sv.
8. Velikonoční
Spytihněv 08:45 Za + Bohumila Šoustala
Halenkovice 10:15 Za prvokomunikanty, jejich rodiny a farníky

 

Spytihněv, Halenkovice

 • Příští neděli bude sbírka na církevní školy.
 • Nabízí se a plánuje mše svatá pro rodiny s dětmi u jezera a to na pátek 17. (popř. 24.) června 2022 – podle počasí.
 • Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) nejprve o. Tomáše na tel. 736 448 468.

Panno Marie, královno míru, oroduj za nás!

 

Spytihněv

 • Ve čtvrtek bude od 9:00 h návštěva nemocných.
 • Setkání s rodiči prvokomunikantů bude v pátek po mši svaté.
 • Brigáda na faře – je potřeba, prosím, posekat špalky, co jsou u třešně na farní zahradě a osekat omítku ze dvora až po naznačenou čáru, kterou je nutno nejprve proříznout flexkou do hloubky asi 6 cm. Pracovní nástroje s sebou.
 • K Noci kostelů jsou vzadu v kostele brožurky – pasy poutníků nebo aplikace v mobilu.
 • K projektu SGV fara Korytná jsou vzadu v kostele letáčky a kasička do půlky června 2022.

 

Halenkovice

 • V sobotu v 10:00 h je první svatá zpověď pro děti a další zájemce (i namísto neděle) a v neděli je 1. svaté přijímání.
 • Prosím dobrovolníky, kteří se chtějí zapojit do přípravy Slavnosti Božího Těla 19. 6. 2022, abychom se setkali po mši sv. v sakristii.
 • Setkání s rodiči prvokomunikantů je 29. 5. 2022 po mši svaté.
 • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.