Bohoslužby 5. 6. - 12. 6. 2022

ve farnostech Spytihněv a Halenkovice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
05.06.2022
 
Seslání Ducha sv.
8. Velikonoční
Spytihněv 08:45 Za + Bohumila Šoustala
Halenkovice 10:15 Za prvokomunikanty, jejich rodiny a farníky
Pondělí
06.06.2022
PA PM Matka církve      
Úterý
07.06.2022
  Halenkovice 15:00 Pohřební mše sv.
Středa
08.06.2022
  Halenkovice 18:00 Za + rodiče a prosba o požehnání pro ŽR
Čtvrtek
09.06.2022 
SV JK Nejvyššího Velekněze Spytihněv 17:30 Za + Annu Matějovu, manžela Františka, (rodinu?) Grebeňovu a DO. 17:15 svatá zpověď.
Pátek
10.06.2022
  Spytihněv  večer Noc kostelů, viz program
Sobota
11.06.2022 
PA Barnabáš Spytihněv 08:00 7:45 svatá zpověď.
Spytihněv 10:00 1. svatá zpověď pro děti a jiné penitenty
Neděle
12.06.2022
 
SL Nejsvětější Trojice Spytihněv 10:15
!!!!!!!
Za prvokomunikanty, jejich rodiny a farníky
Halenkovice 08:45
!!!!!!!
Za + Václava Kalivodu, sourozence, rodiče z obou stran a DO

 

Spytihněv, Halenkovice

  • Charita Uherské Hradiště hledá na plný úvazek pastoračního asistenta/asistentku. Podrobné informace jsou zveřejněné na jejím webu a facebookové stránce.
  • Dnes v neděli 5. 6. bude sbírka na církevní školy.
  • Nabízí se a plánuje mše svatá pro rodiny s dětmi u jezera a to na pátek 17. (popř. 24.) června 2022 – podle počasí.<>
  • Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) nejprve o. Tomáše na tel. 736 448 468.

Panno Marie, královno míru, oroduj za nás!

 

Spytihněv

  • Příští neděli 12. 6. je 1. svaté přijímání.
  • Brigáda na faře – je potřeba, prosím, osekat omítku na podezdívce fary. Pro bližší informace kontaktujte o. Tomáše. Pracovní nástroje s sebou.
  • V pátek jste zváni do našeho kostela na program Noc kostelů, viz brožurky vzadu (pasy poutníků) nebo aplikace v mobilu.

 

Halenkovice

  • Dnes v neděli 5. 6. je 1. svaté přijímání.
  • Prosím dobrovolníky, kteří se chtějí zapojit do přípravy Slavnosti Božího Těla 19. 6. 2022, abychom se setkali po mši sv. v sakristii.
  • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.