Bohoslužby 22. 5. - 29. 5. 2022

ve farnostech Spytihněv a Halenkovice   (SL - slavnost, SV - svátek, PA - památka)

Den Liturgie Místo Hodina Úmysl
Neděle
22.05.2022
 
6. Velikonoční Spytihněv 08:45 Na poděkování za přijatá dobrodiní a za dar zdraví
Halenkovice 10:15 Za + Miroslava Nedbálka, DO, rodiče z obou stran a za ŽR Nedbálkovu a Březíkovu
Pondělí
23.05.2022
       
Úterý
24.05.2022
       
Středa
25.05.2022
ze SL Nanebevst. Páně Halenkovice 18:00 Za + maminku, prosba o BP a ochranu PM a sv. Josefa pro její pravnoučata
Čtvrtek
26.05.2022 
SL Nanebevst. Páně Spytihněv 17:30 17:15 svatá zpověď.
Pátek
27.05.2022
    16:30 Mše sv. mládeže z děkanátu u jezera/v kostele
Sobota
28.05.2022 
  Spytihněv 08:00 7:45 svatá zpověď.
Neděle
29.05.2022
 
7. Velikonoční Spytihněv 08:45 Za + Rudolfa a Anežku Kučerovy, za + a ŽR
Halenkovice 10:15 Prosba o víru, BP, dary D. sv. a ochranu andělů strážných pro vnoučata

 

Spytihněv, Halenkovice

  • V Halenkovicích bude povídání na faře paní Renaty Macháčkové Dostálkové na téma Katecheze dobrého pastýře, a to mimořádně ve středu 25. května 2022 v 17:00 h
  • Neváhejte kontaktovat v naléhavých případech (pomazání nemocných, pohřeb) nejprve o. Tomáše na tel. 736 448 468.

Panno Marie, královno míru, oroduj za nás!

 

Spytihněv

  • Brigáda na faře – je potřeba, prosím, osekat omítku ze dvora až po naznačenou čáru, kterou je nutno nejprve proříznout flexkou do hloubky asi 6 cm. Pracovní nástroje s sebou.
  • K Noci kostelů jsou vzadu v kostele brožurky – pasy poutníků nebo aplikace v mobilu.
  • K projektu SGV fara Korytná jsou vzadu v kostele letáčky a kasička do půlky června 2022.
  • Májové pobožnosti budou po mši svaté ve čtvrtek a v sobotu. PO, ÚT, ST a PÁ (pokud nebude mše sv.) budou májové pobožnosti v 17:00 h s navrhovaným programem: 1. růženec 2. desátek za duše v očistci 3. májové čtení 4. Loretánské litanie 4. Vesel se nebes Královno 5. modlitba za Ukrajinu. S dětmi můžete přicházet až na 17:25 h na májové čtení.

 

Halenkovice

  • Májové pobožnosti budou ve středu po mši svaté namísto adorace.
  • Hledají se kandidáti na službu kostelníka.